👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stand by me åk 6 ht-21

Skapad 2021-09-24 10:37 i Friskolan Asken Grundskolor
Notläsning i praktiken åk 9. För att även fånga upp elever som inte arbetat praktiskt med notläsning tidigare. Först genomgång av notvärden, sedan tonhöjd. Praktisk nytta direkt och sedan en stegrande nivå som göra att alla kan få utmaning.
Grundskola F – 9 Musik
En låt som bygger på ett riff! Vissa låtar känner man igen bara för att de har ett riff som är lätt att komma ihåg. Har en låt ett bra riff så blir den ofta väldigt känd och glöms inte bort. Här får du lära dig ett riff och sätta ihop det med andra delar av musik; basgång, trumkomp, gitarrkomp, pianokomp, ackord och sång.

Innehåll

 

Ett arbetsområde med ungefär 9 lektionstillfällen.

 

Jockes mål med arbetsområdet - är att du ska lära dig:

 • Stand by me riffet, - på piano eller gitarr
 • Passande trumkomp, - på trumset eller congas
 • 4 vanliga ackord; F Dm Bb C, - på piano eller gitarr
 • Baskomp, - på bas eller keyboard
 • Spela ackord med olika rytmer på piano eller gitarr
 • Att du kan följa med i sången
 • Använda allt i gruppspel.

 

 

 

 ............................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

Självbedömning

Du gör självbedömning i kunskapsmatrisen här nedanför

...............................................................................................................................................................................

Bedömning

Det du visar att du kan spela på lektionerna och vid redovisningen.

...............................................................................................................................................................................

Utvärdering

Du gör en utvärdering i Classroom efter arbetet.

...............................................................................................................................................................................

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
bedömningskriterier till Stand by me

Musicerande

Några av kunskaperna finns med i flera arbeten. De bedöms i det arbete där du gör bäst resultat.
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
E
C
A
1
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd
med viss säkerhet - Med stöd av andra hänger jag med i sången
med relativt god säkerhet - Jag kan bidra så att andra kan ta stöd av mig i sången
med god säkerhet - Jag håller ton och rytm säkert och andra förlitar sig på mig i sången
2
Eleven kan spela enkla melodier
med viss timing - Jag förstår när toner ska vara långa eller korta, och reflekterar kring detta när jag musicerar, i gruppmusicerande följer jag med till viss del.
med relativt god timing - Jag följer den rytm som ska spelas. Ibland kan jag behöva stöd av att flera spelar samma rytm som mig för att inte komma fel.
med god timing - Jag kan självständigt spela en rytm med säkerhet medan andra spelar andra rytmer i musiken. Min tydlighet gör att jag blir ett stöd för andra som musicerar.
3
Eleven kan spela enkla basstämmor
med viss timing - se ovanför
med relativt god timing - se ovanför
med god timing - se ovanför
4
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor
med viss timing - se ovanför
med relativt god timing - se ovanför
med god timing - se ovanför
5
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord
med visst flyt - se ovanför
med relativt gott flyt - se ovanför
med gott flyt och med passande karaktär - se ovanför - och kan variera dynamiken av kompet - utifrån hur andra spelar, för att nå en önskad klang eller känsla
6
...genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet
till viss del - du uppfattar till viss del när samspelet inte överensstämmer och provar strategier för att göra så att det överensstämmer
i relativt hög grad - du lyssnar och anpassar ditt musicerande så att det följer andras musicerande
i hög grad - du lyssnar och anpassar ditt musicerande för att nå en önskad klang eller känsla. Du använder olika dynamik, intensitet (legat-staccatto)
7
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre
med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär - t ex Stand by me, kan spela riff och ackord - eller en sång med viss säkerhet i toner och rytm - eller trumkomp/ baskomp/ gitarrkomp som till viss del fungerar i gruppspel
med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär - t ex Stand by me, riff och komp i fungerande tempo - eller en sång med säkerhet i toner och rytm - eller trumkomp/ baskomp/ gitarrkomp som fungerar bra i gruppspel
med väl fungerande teknik och passande karaktär - t ex Stand by me, riff och komp, med stor säkerhet. - eller en sång med stor säkerhet i toner och rytm - eller trumkomp/ baskomp/ gitarrkomp som är ett tryggt stöd i gruppspel och varieras efter musikens olika delar
8
och kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck - till viss del anpassar musicerandet till musikstilen
och kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck - anpassar dynamiken till musikstil och form
och kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck. - anpassar dynamik, klang, och rytmisering till musikstil och form