👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi i världen åk 3-5 Ht 22

Skapad 2021-09-24 11:06 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 3 – 4 Samhällskunskap
Vi forskar om vårt ursbrung och om ett land.

Innehåll

 

 

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:
 Vi kommer att forska om ett land som har koppling till eleven antingen genom att hen själv är född där eller att någon av vh är det.

Vi kommer att lära oss hur man tar reda på fakta och kritiskt granskar källor. Vi kommer använda iPad, kartböcker, Ur play, dator och böcker.

Vi kommer använda oss av samma frågor för att kunna jämföra olika länder.

Vi kommer åskådligöra varifrån i världen vi har vårt ursrung genom att på en världskarta visa vart alla elever och deras vh är födda.

Varje elev kommer att få leta fakta för att svara på de frågor vi kommit överens om.

Dessa svar kommer först att skrivas för hand på papper.

Nästa steg är att skriva på iPad. När det är klart mejlas arbetet till Annelie. Varje elev får sedan redigera sitt arbete på datorn och infoga bilder. 

 

Elevens delaktighet och inflytande 

Har fått ge önskemål vad vårat projekt ska handla om.

Har fått vara med och ta fram vilka frågor vi ska ta reda på om varje land.

Har fått vara med och bestämma hur vi ska redovisa våra svar.

Uppgifter

 • Forska om ditt ursprung och ett land.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -