👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min Framtid Kajutan HT-21

Skapad 2021-09-24 11:23 i 223231 Förskolan Hamngården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

När ni skapar en utbildningsplan för er resultatenhet/förskola/arbetslag använd er av mallen som stöd, döp om den i rubrikrutan och spara som skolfavorit.

Formulera om inledningen, ta bort det i mallen som inte är relevant för er innan publicering.  

 

Syfte:

Vi startar projektet utifrån att vi har slagit ihop två grupper från Trekantens förskola och Kajutan som gör att vi vi arbetar med att sätta ihop gruppen till en.  

 

Vi vill att barnen ska utifrån sina egna intressen och möjligheter få en trygghet i sig själv. Att få en självrespekt och självkänsla som gör att barnen blir trygga och kan stå upp för sig själva i framtiden. 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Under terminens gång arbetar vi utifrån målområden utifrån läroplanen. Vi arbetar med ett område per månad. 

Augusti/September Demokratiska värderingar 

Oktober: Språk

November: Matematik
 
December: Våra traditioner, Lucia och Jul (skapande)
 
 
Barnen är uppdelade i projektgrupper, där de ska få uppleva och lära sig för framtiden med nya kunskaper som stöd.
 
Barnen kommer att på samlingarna och i projektgrupperna fördjupa olika målområden i utbildningen.
 
 
 
 

 

 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Under oktober månad kommer vi att ha fokus på språk. Vi benämner saker med sitt rätta namn, vi benämner barnen med sitt rätta namn. Vi tänker på hur vi tilltalar barnen och när. Får alla samma talutrymme? Vi uppmuntrar barnen som är tystare att prata i mindre grupper som tex matbord eller i projektgrupperna.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Barnen kommer att på samlingarna få olika språk utmaningar som tex sammansatta ord, vilka bilder hör ihop. 

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper med läsning och att barnen själva får reflektera över bokens innehåll. 

I projektet min fram tid kommer barnen att arbeta utifrån jag, vem är jag? i barnens böcker antingen analoga eller i book creator. Barnen kommer att få göra en berättelse så....

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

gruppen är indelade i tre projektgrupper utifrån barnens ålder. Varje grupp träffas en ggr i veckan. Men projektet fortgår i gruppen hela tiden utifrån barnens intressen.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

 

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

barnen kommer att både enskilt, i len grupp och i stor grupp är de samtalsformerna vi använder oss av. De kommer att få många olika begrepp som har med dem att göra eller deras kropp som tex höger vänster lång kort 

Vilka barn och pedagoger deltar?

Hur ska projektet dokumenteras?

projektet kommer att dokumenterats i lärloggar både inviduella och i grupp lär logg.

vissa teckningar kommer att sättas uppgift hallen.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?