👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation 21/22

Skapad 2021-09-24 11:45 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Kommunikation är nyckel till lärande och genom lekfulla och enkla övningar samt lyhördhet öppnar vi dörren till kommunikation på förskolan.

Innehåll

Var är vi?

Många av barnen vill prata och berätta mycket både i liten och stor grupp samt en-en med en vuxen. De flesta barnen gillar när vi läser för dem och kan ifråga sätta och berätta om sagan. Vi har tidigare arbetat med bokstäverna i barnens namn och nästan alla känner igen sitt namnkort. Några barn visar stort intresse för bokstäver och vill skriva och läsa. 

 

Vart ska vi?

Vi vill utveckla barnens kunskaper inom språk och kommunikation på sin respektive nivå. 

Att barnen använder sitt språk och känner sig trygg med det i olika sammanhang, lek, undervisning och i samtal. Vi vill öka deras intresse för böcker och sagor samt skapa egna. 

Hur gör vi?

Genom korta undervisning pass i helgrupp ett par gånger i veckan tränar vi olika språkövningar med barnen tex, rim, berättande, lek med ljuden, mungymnastik mm. 

Vi fångar upp berättande och frågor i vardagen från barnen och ger dem, när möjlighet finns, tid att utveckla sitt talspråk på detta sätt. 

Barnen ges möjlighet att i vardagen berätta, ifrågasätta, reflektera och delge sina åsikter samt att lyssna på kompisarna när de gör samma sak.  

Vi fångar upp barnens intresse kring bokstäverna när det uppkommer. 

Vi erbjuder sagor genom högläsning, digitalt eller av en pedagog varje dag till barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18