👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking

Skapad 2021-09-24 11:19 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
"The only normal way to begin speaking in a new language is to begin speaking badly." Greg Thomson

Innehåll

Tidsperiod

vecka 36-46

Vad ska jag lära mig? (syfte & lärandemål)

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Att kunna använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd på engelska
 • Att formulera dig och kommunicera

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att aktivt arbeta på lektionerna
 • Genom att använda de ord och uttryck som du kan
 • Genom att visa din förmåga att tala i samtal, diskussioner och redovisningar

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Diskutera ämnesområden i smågrupper och i helklass 
 • Samtala krig ämneskort, bilder och texter
 • Argumentera för och emot inom olika givna ämnen
 • Enskilda redovisningar i grupp

Uppgifter

 • Vilken nivå är du på i dag?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6

Matriser

En
Speaking - lärandematris

Speaking

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
På väg
Talar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med fraser och meningar.
 • En  E 6
med korta meningar i enkla muntliga redovisningar (enkelt innehåll och en engelskspråkig lyssnare kan förstå)
ganska sammanhängande i olika enkla muntliga redovisningar. (rikare innehåll och enkel att förstå)
sammanhängande i olika enkla muntliga redovisningar. (rikt innehåll och enkel att förstå)
Förtydligar och varierar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
och förbättrar muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. hittar någon synonym från ordförrådet och varierar någon av meningar så att.de t.ex. inte börjar på samma sätt som resten.
och förbättrar muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. hittar några synonymer från ordförrådet och varierar några av meningarna så att de t.ex. inte börjar på samma sätt som resten.
gör enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. hittar flera synonymer från ordförrådet och varierar meningar så att.de t.ex. börjar på olika sätt.
Interaagerar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
pratar med andra genom att använda enkla meningar, ord och fraser.
samtalar med andra genom att använda passande meningar, ord och fraser.
för ett samtal med andra om välbekanta ämnen genom att använda passande och varierande meningar, ord och fraser samt anpassar språket till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Väljer strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 6
och använder någon metod som gör att samtalet flyter T.ex. talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som liknar det andra, ställer frågor, försöker förstå sammanhanget, säger ord som skulle kunna vara synonymer, gissar och frågar etc.
och använder några metoder som gör att samtalet flyter T.ex. talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som liknar det andra, ställer frågor, försöker förstå sammanhanget, säger ord som skulle kunna vara synonymer, gissar och frågar etc.
och använder flera metoder som gör att samtalet flyter T.ex. talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som liknar det andra, ställer frågor, försöker förstå sammanhanget, säger ord som skulle kunna vara synonymer, gissar och frågar etc.