👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidskriftsdesign

Skapad 2021-09-26 11:51 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Grafisk kommunikation
Här kommer du hitta alla genomgångar som berör design av tidningsomslag och tidningsinlaga. Tekniska genomgångar i InDesign hittar du istället under momentplaneringen för InDesign.

Innehåll

MOMENTPLANERING

Här hittar du övningar och genomgångar kopplade till att utforma tidningsomslag och tidningsoinlagor (inlagan är alla sidor i en tidning som finns mellan omslagssidorna). 

1. PM Övning - Om du var en tidning. Läs PM:et och utför övningen enligt instruktionerna i PM:et. Där hittar du även genomgångar och exempel på ett omslag som jag (Anita) har gjort. 

Senare kommer vi djupdyka mer i tidningsdesign och då kommer det fyllas på med information här. 

2. PM Tidskriftsanalys. Läs PM:et med samma namn. Här djupdyker vi i tidningens dramaturgi, samt lite om hur gestaltpsykologin påverkar hur vi avläser t.ex. grafisk design och även lite om gridsystem.

Uppgifter

 • PM Tidskriftsanalys

 • PM Övning - Om du var en tidning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress.
  Gra  -
 • Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik.
  Gra  -
 • Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare.
  Gra  -
 • Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering.
  Gra  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. Dessutom gör eleven en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
  Gra  E

Matriser

Gra
Grafisk kommunikation 1

E
C
A
1. Grafiska funktioner och arbetsflöde.
Kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet.
Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig.
Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
2. Visualisering, skissteknik
Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program.
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
3. Målgrupp, sammanhang, önskad effekt.
Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt.
Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
4. Planering, tekniskt genomförande, deadline.
Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
5. Analysera och bedöma.
Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning.
Eleven gör en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
Eleven gör en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
Eleven gör en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt.
6. Fackspråk och begrepp.
Förmåga att använda relevant fackspråk.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.