👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosniska åk 1-3

Skapad 2021-09-26 12:37 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att träna att skriva bokstäver, ord, enkla meningar och texter samt lyssna, läsa, tala och samtala i bosniska.

Innehåll

Vi kommer att:

 • lära oss bosniska alfabetet,
 • skriva bokstäver, enkla ord och meningar,
 • läsa enkla texter,
 • träna på att uttala ljud samt träna på betoning och satsmelodi,
 • lyssna, tala och samtala,
 • skriva olika korta texter i åk 2 och 3.

Vi kommer att träna på ordföljd, interpunktion och stavning.

Vi kommer att tala, lyssna och samtala om olika teman: seder, bruk och traditioner från områden där bosniska talas; natur, växter och djur, årstider, väder,  hälsa. 

Vi kommer även att lyssna på olika texter för barn, rim, ramsor och gåtor samt läsa enkla texter.

Vi kommer att träna på ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Vi kommer att samtala om traditioner och högtider och att lyssna på musik.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper att läsa och skriva, tala och samtala, använda ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter samt din förmåga att berätta om traditioner, lekar och högtider från områden där bosniska talas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3