👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elefanternas planering

Skapad 2021-09-27 09:07 i Växthusets förskola Helsingborg
Förskola
Utifrån våran verksamhetsmål (kommunikation, matematik påverka och vara delaktiga i sin utbildning), kommer vi att utforska temat ljud (musik).

Innehåll

Bakgrund:

Utifrån barnens intresse, har pedagogerna valt att barnen ska få en större inblick kring olika instrument, hur man skapar egna instrument, hur de låter och ser ut. Vi kommer också att jobba med ramsor. Vi kommer att undervisa i olika miljöer, både inom- och utomhus. Vi kommer att jämföra mellan olika platser och olika tidpunkter. 

-Var låter det mest?

-Finns det någon skillnad, om vi är i ett stort eller litet rum?

-Varför är ljudet högt just här?

-Hör vi samma saker?

Mål/Syfte:

Vår grupp kommer att jobba med två viktiga läroplansmål -

"Förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och kommunicera med andra".

"Förmågan att använda matematik för att undersöka och reflektera". 

Vi vill hjälpa barnen att förstå ljud. Då alla bär med sig olika erfarenheter, kan vi säkerligen dela med oss av varandra. Barnen kommer att få uttrycka sig på olika sätt, med hjälp av sina sinnen och material som de skapar på egen hand. Vi hjälps åt att ta reda på hur vi ska gå tillväga. Med hjälp utav litteratur och de digitala verktygen. 

Syfte:

Då ljud finns överallt, anser vi att det är viktigt för barnen att kunna urskilja olika ljud på olika sätt. Barnen har rätt att utveckla sin medvetenhet. Tillsammans med pedagogerna ska barnen ha olika aktiviteter för att på så sätt få en större inblick i sitt egna kunnande. 

Inflytande:

Vi börjar med att se/lyssna på en film som handlar om ljud (Starka, mellanhöga, och svaga ljud på ur.se). 

Ställer frågorna - vilket är det vackraste ljudet du vet? finns det något ljud du inte tycker om? vad finns det för ljud(gå runt på förskolan). 

Vi använder oss utav naturmaterial utomhus. Hur låter det när vi gnider två stenar mot varandra? hur låter det när vi prasslar ett löv i handen? hur låter vinden? fåglarna? 

Pedagogerna kommer att lyssna till och se efter barnens idéer och tankar under hela projektet. Barnen ska få driva och leda varandra. 

Lärmiljö:

Vi kommer att erbjuda barnen både natur- och färdigt material. Då vår undervisning kommer att ske både inom- och utomhus kommer barnen ha möjlighet att förflytta sig och undersöka ljud under sin egna takt. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18