👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och hälsa

Skapad 2021-09-27 09:08 i St Olofs skola Sigtuna FSK/GR
Vi arbetar med att repetera och fördjupa kunskaperna om näringsämnena och hur vi anpassar måltider efter olika behov. Vi går igenom matlagningsmetoderna och övar på att tillämpa dem genom att tillaga olika måltider.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Vad och hur ska vi äta för att må bra? Hur tillagar vi varierade och goda måltider? I detta arbetsområde kommer vi att repetera och fördjupa våra kunskaper om de olika näringsämnena. Vi kommer även att öva oss på olika matlagningsmetoder och att planera och tillaga måltider efter olika behov.

Innehåll

Ämne:

Hem- och konsumentkunskap

 

Arbetsområde och syfte:

 

Näringslära och matlagningsmetoder

 • förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sam­man­hang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem
 • förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

 

Tidsplan och översikt:

 

 

v.33-35
Ämnet, rutiner,
säkerhet och hygien.
Smoothie
Läxa: diska, klara, färdiga, gå
Grupp 2
v.35-37 Näringslära, film, metod baka
med bakpulver
scones
Läxa: begreppslista näringslära
v.37-39 Näringslära
baka med jäst
Tekakor
Uppgift "Hitta mitt sätt"
v.39-42 Näringslära
Köttfärssås med pasta
och grönsak

Uppgift : Hitt mitt sätt" ej klar = läxa
v.43 v.43
FN-veckan
samarbete PREST
v.44 Höstlov
v.45-46 Prao
v.47-48 Tvätt
v.49-50


saffransbak
praktiskt prov:
baka med jäst
v.51 Avslutningsvecka.
Spökboll, städning mm

 

Arbetssätt:

Genomgångar

Praktiskt arbete

Film/bildspel

Diskussioner

Grupparbete och enskilda uppgifter

Läxor

 

Bedömning och redovisningsform:

Du visar dina kunskaper genom:

X praktiskt arbete

X utvärderingar av det praktiska arbetet

X redovisning av uppgiften "Hitta mitt sätt"

X läxförhör

 

Länk till kursplanen:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr22-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHKK01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f

 
Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till individuella behov.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.
  Hkk  C 9
 • Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9