👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "knacka på"

Skapad 2021-09-27 10:07 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Pedagogisk planering för vårt projekt "knacka på".

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med vårt projekt kommer ifrån förskolans Plan mot diskriminering.
Vi vill öka samarbetet och delaktigheten gentemot hemmet.
Vi vill öka barns inflytande och förståelse kring de olika diskrimineringsgrunderna som finns i Plan mot diskriminering och på barnens nivå samtala och belysa våra olika familjer, traditioner och religioner.

 

Mål

Att i mindre grupper ha boksamtal om boken Knacka på, för att öka barns språk och utrymme för återberättande, berättande och lyssnande.

Att få uppleva och utforska våra olika estetiska material i framtagande av sin egna Knacka på bok.

Att öka barns individ, självkännedom, självkänsla och samhörighet mellan förskola och hem.

Att få berätta och visa upp sin familj, traditioner och religion.

 

Arbetssätt/metod

1.Vi ska ha boksamtal i mindre grupper kring boken "knacka på" 

 

2.Vi ska i samarbete med hemmet ta emot 4 betydande bilder för barnet. 

Bild 1: Barnets ytterdörr

Bild 2: På de som bor i barnets hem

Bild 3: På barnets favoritleksak/ställe i hemmet

Bild 4: På en känd aktivitet för barnet/familjetradition. Kan vara allt ifrån tacofredag, en favoritlekpark eller kyrkan på söndagar.

 

3. Vi ska erbjuda barnen möjlighet att själva skapa sina sidor i sin bok med hjälp av papper och målarfärg

 

4. När barnens egna knacka på bok är färdig ska vi i både mindre grupper och även under våra dagliga samlingar erbjuda barnen möjlighet att själva berätta och visa sin egna bok för kompisarna.

 

Vi kommer att hänga upp böckerna på avdelningen så att barnen när som helst under dagen kan kolla på sina egna och även på kompisarnas knacka på böcker. 

 

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18