👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haren Projektbeskrivning 21/22

Skapad 2021-09-27 10:13 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Pedagogens roll och förhållningssätt i lekresponsiv undervisning".

Innehåll

Projektbeskrivning

 

 

 

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek och bekräftar lekens betydelse för barnets utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket, 2018)

 

Detta betyder för oss:

-  att vi är aktivt närvarande och delaktiga samt följer, deltar och bygger vidare på leken i undervisningen,

 

-  att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som är tillgängliga och som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande,

-  att barns delaktighet och inflytande synliggörs genom lekresponsiv undervisning samt

 

-  att ”Skola för hållbar utveckling” certifiering synliggörs i undervisningen.

 

 

Barngruppens namn: Haren

 

Projektets namn: Språk som kommunikation

 

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

 

Vi har en barngrupp som är väldigt verbal och tycker om att prata och kommunicera. 

De har visat intresse för andra språk när vi introducerat dessa i samlingarna. Vi har haft en del vikarier med andra språk samt att några barn i gruppen har annat modersmål än svenska. 

 

Barnen har också visat stort intresse för att både titta i och lyssna på böcker och berättelser. 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

 

Vi har valt att arbeta med språkutveckling eftersom vi vill ge barnen förutsättningar att kunna kommunicera i olika sammanhang. 

Vi vill göra barnen delaktiga och få inflytande genom ett bra ordförråd och ett fungerande språk för att:

 • Få en väl fungerande lek

 • Kunna förmedla tankar och känslor

 • Samt hantera konflikter genom verbal kommunikation 

 

Vi vill också bidra till en hållbar utveckling genom att synliggöra att det finns andra språk förutom svenska för att skapa en acceptans för andra människors olikheter.

 

Vi vill göra våra lärmiljöer tillgängliga för alla, för att inspirera till lek och göra barnen självständiga i sina val av aktiviteter. 

 

Samt att fortsätta arbeta utifrån målet i vår certifiering Skola för hållbar utveckling: Ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att samarbeta och hantera konflikter.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

 

Dela in barnen i mindre grupper utifrån deras behov. I dessa grupper kommer vi arbeta med språk på olika vis, t ex riktade ”språklådor”, spel, bokläsning, rim och ramsor samt lek(-responsiv undervisning).

 

Räkna på olika språk på våra samlingar innan lunch. Detta för att inkludera alla barn och deras olika modersmål. 

 

Använda oss av förskolans bibliotek samt böcker på avdelningen för att skapa intresse för det skrivna och talade språket. Göra barnen delaktiga i vilka böcker vi ska läsa. Bokprat, där vi pratar om vad som händer i boken, vad de olika personerna känner, vad som händer sen osv. Lyssna på böcker på andra språk, där storyn är känd. 

 

Utveckla barnens vardagliga ordförråd och tidsuppfattning på samlingen innan lunch, genom att prata om vilken dag, datum, vecka, månad, årstid det är. Visuellt stöd genom almanacka och tidslinje på väggen, samt bild och text. Vi tänker också reflektera kring vilket väder det är och vilka kläder som passar till det, för att barnen så småningom ska bli självständiga i sitt val av ytterkläder. 

 

Vi använder oss av bilder för att synliggöra vilka lärmiljöer som finns och vilka valmöjligheter barnen har, genom aktivitetstavla och bilder på var saker och material finns och ska stå. Detta bidrar förhoppningsvis till självständiga barn och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18