👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material, sortering och återvinning

Skapad 2021-09-27 10:50 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3)
Under några veckor arbetar vi med återvinning, både i NO, teknik och SO.

Innehåll

Vad händer med din tomma mjölkkartong om du sorterar och slänger den på rätt plats? Vad händer med dina matrester om du slänger dem i kompostpåsen och vad händer med din tomma ketchupflaska om du sorterar den och slänger den på rätt plats?

 

Innehåll - Vad kommer vi arbeta med?

 • Hur sopor skall sorteras

 • Varför det är bra att sortera sopor

 • Vad återvinning och återanvändning är

 • Varför det är bra att återvinna gamla saker 

Arbetssätt - Hur kommer vi arbeta?

Bedömning - Du kommer att bedömas genom:

 • Diskussioner och samtal 

 • Dina anteckning om sortering och återvinning 

 • Ditt deltagande i gemensamma övningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO Tk SO
Material, sortering och återvinning

Påväg att nå förväntade kunskaper för årskursen
Förväntade kunskaper för årskursen
Sortering av sopor
Du kan nämna minst fem olika sätt vi kan sortera våra sopor på. Exempelvis plast, papper, kartong, kompost och metall.
Sortering av sopor
Du kan nämna något om varför det är bra att sortera våra sopor.
Återvinning av sopor
Du kan nämna minst tre olika sopor som återvinns och vad det kan bli av det. Exempelvis att en gammal glasburk för sylt kan bli en ny glasflaska för saft.
Återvinning av sopor
Du kan nämna något om varför det är viktigt för oss människor och vår miljö att vi återvinna våra gamla sopor och saker.