👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA MA2a

Skapad 2021-09-27 13:30 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
Algebra är ett av matematikens mest centrala områden. Tillsammans med aritmetiken (räknelära) utgör den en bas för i stort sett all matematik. Att utveckla och förenkla algebraiska uttryck är därför en viktig och grundläggande kunskap för att förstå andra delar av matematiken. Vi använder matematiken till exempel när vi skapar matematiska modeller av verkligheten med hjälp av ekvationer och funktioner. Det gör algebra till ett viktigt inslag i många samhällsvetenskapliga och ekonomiska sammanhang, där man behöver modeller för till exempel hur antalet invånare i ett land utvecklas eller hur värdet av en pensionsfond förändras.

Innehåll


Mål

När du är klar med uttrycket ska du kunna:
  • Använda konjugat – kvadreringsreglerna 
  • Faktorisera algebraiska uttryck
  • Lösa andragradsekvationer
  • Använda andragradsekvationer vid problemlösning 
 

Du repeterar och visar att du kan:
  • Ställa upp och tolka algebraiska uttryck, formler och ekvationer 
  • Förenkla algebraiska uttryck
  • Lösa ekvationer av första graden
  • Ställa upp och tolka uttryck andra graden
  • Multiplicera uttryck inom parenteser 
 

 

Lärplattformar 


One Note 
Här kan du ta del av planeringsscheman, videos, power point o.d.

Unikum
Här kommer dina resultat av kunskapsnivå att redovisas, här kan du även lämna
in inlämningsuppgifter och ta del av dagens uppdrag vid distansundervisning.