👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT-21/VT-22

Skapad 2021-09-27 15:19 i Villervallans förskola Nordanstig
Förskola
Matematik är ett av våra prioriterade områden detta läsår. Matematik i förskolan innehåller grundläggande matematik som rumsuppfattning, jämförelse och geometriska figurer. Barnen ska få uppleva olika sätt att använda matematik och dom ges möjlighet att uppfatta och uttrycka antal, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd. Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för tal och ordning, förmåga att se likheter och skillnader mellan antal och utveckla sin förmåga att använda matematik för att prova olika lösningar. Vi kommer använda oss av skogen som en undervisningsmiljö där vi kan upptäcka matematik tillsammans.

Innehåll

Syfte:

Skapa undervisningstillfällen inom matematik utifrån intresse, utveckling och nyfikenhet hos barnen.  

 

Metod:

Genom planerade undervisningstillfällen, spontana aktiviteter, tillgängliga miljöer och material. 

Pedagogernas förhållningssätt till matematik i förskolan är värdefull och bör synliggöras för barnen eftersom matematiken finns överallt i barnens vardag. I förskolan finns många tillfällen att utmana barnens matematiska tänkande och lärande

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18