👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kometerna på upptäcktsresa

Skapad 2021-09-27 15:22 i Karlavagnen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
I den här planeringen beskriver vi hur vi på Kometen planerar att lägga upp vår verksamhet utifrån förskolans olika styrdokument, våra observationer i barngruppen, vårdnadshavarnas tankar och önskemål samt de barnintervjuer vi gjort. Vi har därefter planerat att barnen ska få åka på en upptäcktsresa för att öka deras lust att leka och lära.

Innehåll

Undervisningsplanering 

 

 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Lpfö 2018

 

Varför? 

Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för olika kulturer och länder. Att barnens empatiska förmåga och medkänsla ska stimuleras och utvecklas, samt att barnen får möjlighet att utveckla ett reflekterande synsätt runt viktiga livsfrågor. Barnen får tillit till sin egen förmåga, ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt.

Vi vill skapa ett intresse och lärande på ett roligt och lekfullt sätt för att utveckla språk, respekt, empati och människors lika värde. Vi utgår ifrån våra intervjuer vi gjort med barnen samt våra observationer där vi sett vad barnen visar intresse för. Vilket är språk och kommunikation, djur, rollekar, sång, teater, rörelse, skapande och uteaktiviteter. Vårdnadshavarna önskar bland annat mer språkstimulerande aktiviteter, att barnen ska kunna vänta på sin tur, vara en bra kompis, våga ta plats, lita på sin egen förmåga samt att vi har mer rörelse. Vi har också sett under våra observationer att ett stort intresse finns för rollekar, pokémon, rita och pärla.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi lutar oss åt sociokulturell teori och att barnen lär av varann, men även i vuxenstyrda aktiviteter, i mindre grupper samt i helgrupp. Genom olika uttrycksformer såsom bild, skapande, rollekar, dans, sång, rim, ramsor och teater. Vi kommer läsa böcker, besöka biblioteket och resa dit barnen visar intresse och nyfikenhet för. Genom olika aktiviteter får vi in läroplanens olika mål.

Mer exakt hur undervisningen kommer att ske beror på barnets intresse, mognad och behov. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Under och efter en aktivitet samt på samlingar, i både stora och små grupper. Vi tittar på bilder och filmer från verksamheten och pratar kring det. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för alla barn utifrån deras eget intresse och förutsättningar.

 

Av vem? 

Vi som arbetar på Kometen samt eventuella vikarier.

 

  • Vad är målet med undervisningen? 

  • Väcka och vidareutveckla deras intresse och få en fördjupad kunskap kring olika kulturer och länder.

  • Vi vill att barnen ska bli än mer empatiska och förstående. Respektera varandra och våra olikheter och val vi gör.

  • Kunna uttrycka sina känslor och se konsekvenser av sitt handlande. 

  • Att barnen får ta del av olika sätt att kommunicera på och använda sig av AKK