👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa Kap 1

Skapad 2021-09-27 15:32 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning och huvudräkning

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Vi kommer att jobba med positionssystemet, huvudräkning med naturliga tal, göra beräkningar i vanliga situationer och arbeta med strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer

Befästa och automatisera multiplikationstabellerna

 

Arbetssätt i undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar och repeterar vad avsnitten handlar om. Du kommer även få se filmklipp, där momenten tas upp.

Du kommer att få arbeta i grundboken. Där ska du göra minst 2 steg av 3. Du avgör själv vilket steg du börjar på. De elever som blir färdiga med steg 3 i grundboken, fortsätter sedan i Utmaningsboken.

Vi jobbar med muntlig matematik, dvs gör blom-uppgifterna enligt EPA-metoden (enskilt, parvis och sedan alla tillsammans).

Vi tränar även momenten med hjälp av spel kopplat till avsnitten för att få en variation och förståelse.

Du kommer även få använda dig av program som tränar momenten som kapitlet handlar om, t ex Bingel, multiplikations.se osv.

 

Begrepp

siffra, tal, platsvärde, tallinje, jämna tal, udda tal, addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare och kvot

 

Bedömning/Reflektion

Du gör en diagnos efter avslutat kapitel, så att du själv ser vilka moment som du kanske behöver träna mer på. Har du klarat diagnosen arbetar du vidare med Utmaningen i grundboken och sedan extra Utmaningsbok.

Du kommer även få visa dina muntliga förmågor på lektioner där vi spelar spel och jobbar med uppgifter som löses muntligt enligt EPA.

Under en längre period kommer du få göra återkommande multiplikationstester för att träna och befästa tabellerna.

Som avslutning så gör vi en skriftlig provräkning på kapitlet.

 

Tidsåtgång

Vecka 34-43

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6