👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Vikingatiden

Skapad 2021-09-27 15:31 i Centralskolan Sigtuna FSK/GR
Vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vikingarna - blodtörstiga sjörövare eller järnåldersbönder. Vi lär oss om hur vikingatidens människor levde, vilka resor de gjorde och hur de trodde världen såg ut.

Innehåll

Mål efter arbetets slut:

 • Veta ungefär när vikingatiden började och slutade
 • Kunna beskriva hur vikingatidens människor levde
 • Känna till något om vikingarnas världsbild och religion
 • Känna till vilka länder de reste till
 • Visa på spår av vikingatiden i dagens samhälle
 • kunna ge exempel på historiska källor

 

Arbetssätt:

Vi kommer under arbetet:

 • Läsa Koll på historien.
 • Se på filmer om denna tidsålder.
 • Öva begrepp och ämnesspecifika ord som hör till denna tidsålder.
 • Arbeta enskilt, i par och i helklass.
 • Läsa en skönlitterär bok Drakskeppet av Maj Bylock

Begrepp:

Forntid, järnålder, vikingatid, ätt, husbonde, husmor, hövding, fria män, träl, vikingatåg, plundring, köpmän, hantverkare, arkeolog, handel, asatro, runor, historiska källor, kristendom

 

Bedömning och redovisning av förmågor

Du visar dina kunskaper genom att

 • - delta i diskussioner i mindre grupper och i helklass
 • - besvara frågor skriftligt
 • - använda ord och begrepp rätt
 • - göra ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia-Vikingatiden

Har ännu inte tillräckliga kunskaper. Insats krävs.
Har godtagbara kunskaper.
Har mer än godtagbara kunskaper.
Kan redogöra för när vikingatiden var och för den tiden stora historiska händelser
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Kan beskriva hur det var att leva i en vikingaby.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Kan redogöra om hur det var att vara man, kvinna, barn och träl under vikingatiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Känner till gudar och världsbild i asatron.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Kan redogöra för vikingarnas resor ute i världen.
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Ny aspekt
Kan använda ord och begrepp.
 • Hi  E 6
Ny aspekt
Kan nämna spår av vikingatiden i dagens samhälle.
 • Hi  E 6