👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Den levande planeten

Skapad 2021-09-27 15:38 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet kommer du få läsa om hur livet uppstod på jorden, hur vi delar in allt levande i olika riken, växter, svampar och djur.

Innehåll

Du kommer att arbeta med uppgifter i läroboken, muntliga diskussioner och vi kommer att läsa texter och se filmklipp. Du kommer att få arbeta med skriftliga uppgifter, grupparbeten och redovisningar. Vi kommer även att göra en fältstudie. 

 

Mål att uppnå:

Kunna beskriva hur livet uppstod på jorden.

Veta hur allt levande på jorden delas in i olika riken. Ha kunskap om exempel på växter och djur som finns i de olika grupperna.

Kunna förklara fotosyntes och hur den fungerar.

Kunna förklara hur fröer sprids.

 

 

Arbetsformer:

Arbeta med frågor i arbetsboken.

Vara aktiv i muntliga diskussioner.

Genomföra fältstudier. 

Delta i lektionsundervisning och ta del av föreläsningar och filmer. 

 

Skriva en uppgift.

Skapa en affisch i grupp.

 

 

 

Bedömning:

Svaren i arbetsboken används som bedömningsunderlag.

Muntliga diskussioner och deltagande på lektioner. 

Fältstudie

Skriftligt uppgift (muntligt vid behov). 

Grupparbete, producera en affisch. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6