👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Typiskt teknik

Skapad 2021-09-27 15:45 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 2 Teknik Svenska
Typiskt teknik är ett område som lär dig mer om teknik som finns i vår vardag.

Innehåll

Tema: 

I det här temat kommer vi att arbeta med teknik, området heter "typiskt teknik" och lär eleverna hur våra vardagliga liv är uppbygga på  tekniska uppfinningar. 

Innehåll: 

Vi följer lärarmaterialet till serien "typiskt teknik" som finns både på urplay.se och sli.se, till varje område så är det en cirka 9 minuter introduktionsfilm och sedan uppgifter till som är anpassade till att arbeta med i klassrummet. 

Vad: 

De områden som eleverna kommer lära sig mer om är följande: 

 • Datorer
 • Hjulet
 • Bild och video
 • Kläder
 • Kommunikation
 • Lagring
 • Köket
 • Bygga
 • Elektricitet
 • Naturinspirerad teknik
 • Hos tandläkaren
 • Sopor

Hur: 

I detta arbetsområde kommer eleverna arbeta på följande sätt: 

 • Introduktionsfilmer
 • Dokumentera
 • Läsa och följa instruktioner
 • Sammanställa 
 • Arbeta enskilt 
 • Arbeta i grupp

Begrepp: 

Eleverna kommer bekanta sig med många nya begrepp och målet är inte att kunna alla begreppen utan förstå att de är kopplade till teknik och lägga en grund för kommande förståelse för tekniken i skolans senare år. 

Mikrochip, programmering/programmerare,  laser, kod, sensor, vinkel, AI - Artificiell Intelligens, balansera, axel, rotera, friktion, video, filter, digital kamera, animera, streaming, tråd, tyg, slitstark, mikrofon, högtalare, magnet, lagra, information, återvinna, torka, rör, pelare, stång, energi, batteri, förnybar energi, mikroskåp, transportera, kretslopp, röntgen, borr, avfall, panta ,sophantering, kompost, återanvända, förorenad. 

 

Bedömning: 

 • Kunna redogöra för ett eller flera begrepp
 • Ha genomfört samtliga uppgifter 
 • Kunna arbeta enskilt och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3