👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöriket Sverige/ Stormaktstiden

Skapad 2021-09-27 16:19 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia
Hejsan! Nu ska vi färdas ett par hundra år tillbaka i tiden. Vi kommer att lära känna ett Sverige som var annorlunda än både tidigare och senare tidsepoker. Kan det vara så att vi ska vara tacksamma för det? Detta kommer du förhoppningsvis kunna svara på efter att vi arbetat med denna epok. Välkommen till östersjöriket Sverige, eller det namn epoken är mer känd som, Stormaktstiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Östersjöriket Sverige/ Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du resonerar kring de historiska förhållanden och orsaker som möjliggjorde skapandet av en svensk stormakt. Samt de konsekvenser detta fick för människornas levnadsvillkor.
Du redogör för de viktigaste personerna under denna epok och argumenterar kring varför just dessa hamnat i våra historieböcker.
Du redogör för historiska begrepp och ämnesspecifika ord som exempelvis snapphanar, häxprocesser, indelta soldater, järnbruk, förmyndarregering och kyrkböcker.