👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2021-09-27 16:19 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska bygga upp ditt ordförråd och utveckla din förmåga att tala, läsa och skriva engelska. Du ska också öka din förmåga att förstå talad engelska.

Innehåll

Pedagogisk planering åk 4-6

 

Ämne: Engelska 
Arbetsområde: Nature / crime
Tidsperiod: 42 - 46

 

Syfte: 

Du ska utveckla din förmåga att:

- förstå talad engelska

- förstå engelska i olika sorters texter

- tala engelska

- skriva olika slags texter på engelska

- använda strategier för att göra dig förstådd.

 

Mål:

- att kunna berätta vad som händer

- att kunna berätta vad som hände ( plural)

- att kunna olika tidsuttyck

- att kunna ställa frågor med did och svara

 

Metod:

Vi kommer att använda work -  och textbook.

 

Vi kommer att ha många samtal i par och i grupp

 

Vi kommer att lyssna på engelska texter.

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

 

Förklara ord och begrepp på begriplig nivå

 

Ge eleverna stort talutrymme med varierande uppgifter

 

Ge eleverna rikligt med övningar där ämnesbegrepp övas

 

 

Formativ undervisning (Återkoppling under arbetets gång): 

 

Återkoppling under arbetets gång. Vart är jag på väg och vilket mål har jag.

 

 

Delaktighet/inflytande:

 

Eleverna får vara med och bestämma hur vi ska redovisa det vi tränat.

 

Utvärdering efter arbetsområdet:

 

Exit tickets.

Matriser

En
Engelska - kunskapskraven för åk 6 (Lgr11)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal och skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
Muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.