👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna - 5-årsgruppen

Skapad 2021-09-27 16:23 i Kungsfågeln förskola Flen
Förskola
I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Innehåll

Datum 2021-09-22

Ansvariga för planering: Sara, Patrik, Sanna & Mikaela

Vilken grupp planeringen tillhör: Samtliga 5-åringar (-2016).

Material som behövs: Varje barn får ett eget häfte att få jobba i. Arbetshäftet ska finnas kvar under tiden och lämnas med hem när barnet slutar nästa år. Pennor/kritor, saxar och annat "pysselmaterial" kommer att behövas till våra träffar. 

Nulägesbeskrivning: Vi bestämde gemensamt att de äldsta barnen på äldre sidan skulle få strata en "5-årsgrupp" som ska vara förberedande inför starten till förskoleklass. Vi kom överens om en ansvarig per avdelning och vilket material vi skulle jobba med. Vi fastnade för Väpplarna. Väpplarna är en välarbetad material som finns på många förskolor.

Beskrivning av aktivitet: Vi kommer att gå in på 4 delar. Socialt samspel, Matematik, Naturvetenskap och teknik och språk. I barnens egna arbetshäfte är dessa 4 delar uppdelade i samma ordning. Väpplarna är utarbetad med stöd av läroplanen som vi ska följa och man kan lätt jobba mot olika mål som vi kan koppla ihop. 

Namnet Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att materialet utgår från fyra ämnen passar fyrklövern fint som symbol. Det är också en symbol för tur och något positiv. Varje ämne har en egen Väpplare som finns med just i det arbetet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18