👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frallan 2021/2022

Skapad 2021-09-27 16:42 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Förskola
Vi kommer under höstterminen rikta vårt fokus på mål som är kopplade till Språk-Kommunikation-Identitet- Kultur Till våren kommer vi att arbeta med Naturvetenskap och teknik

Innehåll

Frallan

NULÄGESBESKRIVNING, var är vi?

Vi är två barnskötare, två förskollärare och en resurs som jobbar på Frallan. Vi har nu 24 barn i åldrarna 2,5 till 4 år. Det är både yngre och äldre barn som kommit från flera olika hemvister. Barnen delas stora delar av dagen in i mindre grupper där hälften är inne och hälften ute. Det vi vill fokusera på först är att få alla barn att känna tillhörighet till Frallan och varandra.

Vi ser att barnen ofta väljer att leka rollekar, bygga, måla och dansa, vi har även börjat höra att barnen mer frågar efter spel och pussel. Som pedagog behöver vi jobba på att lära barnen att lyssna och respektera varandra. Att vi som pedagoger ska var förebilder och visar respekt mot varandra.

Beskriv framgångsfaktorer från vårens utvärdering och analys, underlaget ligger till grund för årets kommande planering.

+ känslobilder på väggarna och andra synliggörande material

+ stopteater

+ tumme upp och tumme ner

+ att synliggöra de enskilda barnets lärande i lärloggen

+ att skicka med barnen ett uppdrag hem

+ låna faktaböcker

+ Titta på filmer från ur exempelvis Tiggy testar

+ att vara lyhörd för barnens intresse/förändra undervisningen har ökat barnens engagemang och lust att lära.

 

VÅRA MÅL, vart ska vi?

Mål:

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

·       bjuda in nya kompisar till leken

·       hjälpa fler än sina närmaste kompisar

·       utöva turtagning i kommunikation och lek

·      

 

Målet når vi genom att…

·       vi som pedagoger är delaktiga i leken

·       lekträna (leka återkommande lekar, mer styrd lek, bildstöd)

·       läser böcker

·       göra bordsteatrar

·       använda oss av digitala hjälpmedel

·       påvisa olikheter och uttrycka våra erfarenheter genom dans och skapande

 

 

 

Mål:

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

·       sätta ord på det man vill

·       återberättar en händelse

         leka med ord

     ställa frågor

 

Målet når vi genom att…

·       barnen får med sig uppdrag hem, att återberätta någonting som vi gjort på förskolan

·       att under måltiden träna på att återberätta vad vi gjort

·       hitta på sagor

·       berätta sagor och göra teatrar

·       leka med sång, rim och ramsor

·       leka med digitala hjälpmedel för att återberätta

·       ha boksamtal

·       använda handdockor som redskap

 

 

 

 

 

 

Mål:

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

·       förstå/acceptera ett demokratiskt beslut

     samarbeta

·     

 

Målet når vi genom att…

·       spela spel som övar samarbete

·       vi som pedagoger sätter ord på när barnen gör demokratiska handlingar

·       genom att synliggöra röstning genom konkret material

·       genom att involvera barnen i beslutfattande och problemlösande

·       genom samarbete i tex konstruktionslek

 

 

UTVÄRDERING, hur blev det?

Vi återkommer med utvärderingsfrågorna när mallen är klar i Unikum.