👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Förändringar

Skapad 2021-09-27 16:58 i Fredriksbergsskolan Linköping
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är förändringar? NTA- lådan "förändringar" ger dig möjlighet att få experimentera och utforska förändringar hos fasta föremål, vätskor och gaser. I samband med NTA-lådan kommer du även att arbeta med vattnets kretslopp.

Innehåll

Vilka förmågor ska du utveckla?

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i naturen

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig:

 • om vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • om övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • om luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras
 • om enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, t.ex. genom avdunstning och kondensering.

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

fast form, vätska, gas, avdunstning, kokning, kondensering, vattenånga, smälter, stelnar, separera, filtrera

 

Vilka arbetssätt ska du använda?

Du kommer att lära dig genom att:

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 • delta i samtal och diskussioner
 • se på filmer

Bedömning

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Du deltar i samtal och diskussioner.
 • Du använder ämnesspecifika begrepp i tal och när du dokumenterar.
 • Du utför enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3