👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SA19BA Sv3 Novellanalys HT-21

Skapad 2021-09-27 16:59 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Du ska skriva en analys av novellen "Rita Rubinstein åker tunnelbana i den bästa av världar". Analysen ska skrivas som en sammanhängande, flytande text och följa normerna för språkriktighet (alltså korrekt och formellt språk). Ge exempel ur novellen som stödjer din tolkning.

Innehåll

 

Analysen ska följa strukturen:  

  • Rubrik och inledning med en kort presentation av författaren  
  • Fördjupning med analys  
  • Avslutning som knyter samman resonemangen från analysdelen  

Matriser

Sve
Sv3 Novellanalys

Kunskapskrav

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Analysförmåga
Eleven kan med viss säkerhet göra en analys av en novell.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig analys av en novell.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad analys av en novell ur flera perspektiv.
Användande av litteraturvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet några grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Exempel som stöder tolkning
Eleven ger stöd för sin tolkning genom något belägg från texterna.
Eleven ger stöd för sin tolkning genom flera relevanta belägg från texterna.
Eleven ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Disposition och struktur
Strukturen går att följa. Texten är indelad i stycken.
Texten är väldisponerad. Styckeindelning och texbindning fungerar i huvudsak väl.
Texten är väldisponerad med en genomtänkt styckeindelning och texbindning.
Inledning och avslutning
Inledning och/eller avslutning kan fungera efter viss bearbetning. Författaren presenteras kort.
Inledning och avslutning fungerar. Författaren presenteras inledningsvis och avslutningen är tydlig.
Inledning respektive avslutning är genomtänkta och välfungerande. Författaren presenteras med väl valda ord i inledningen. Avslutningen knyter samman resonemangen i analysen.
Språk
Du följer i huvudsak normer för språkriktighet.
Du följer normer för språkriktighet och språket är i huvudsak välformulerat.
Språket är välformulerat, nyanserat och fungerar utmärkt i sammanhanget.
Helhetsbedömning
Texten kan fungera efter viss bearbetning
Texten fungerar i huvudsak väl och är självbärande.
Texten fungerar mycket väl och är självbärande.