👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens värld

Skapad 2021-09-27 17:48 i Rödluvan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill lyfta mångfalden på vår förskola och göra barnen uppmärksamma på vår omvärld och alla människors lika värde

Innehåll

VAD SKA VI GÖRA?

Vi ska uppmärksamma och lyfta barnens olika språk och kulturer genom olika aktiviteter.

HUR SKA VI GÖRA?

Genom olika skapande aktiviteter, samtal och information från vårdnadshavare ska vi synliggöra vår gemensamma värld. Vi ska lära oss att säga Hej på alla språk som finns på Pikachu. Vi ska presentera våra familjer för varandra genom skapande, vi ska bygga oss själva med hjälp av pärlor och en massa annat roligt.

VARFÖR?

Vi vill att barnen ska vara stolta över sin kultur och sina språk. 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18