👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 5

Skapad 2021-09-27 17:18 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Planering av engelska åk 5 läsåret 16/17 utifrån läromedlet Champ 5.
Grundskola 5 Engelska
Champ 5 är ett läromedel som för oss in i den engelsktalande världen. Den hjälper oss att utveckla förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva på ett lekfullt och varierande sätt. Can you speak English? Yes, you can! Can you get better? Would you like to be a champ?

Innehåll

Förmågor:

 

 • förstå och tolka innehåll i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.  

 

Så här jobbar vi:

 • Vi arbetar, tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel "Champ 5".
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
 • Vi  läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor, leker lekar och sjunger sånger.
 • Vi  tränar på engelska i workbook, på webben och på arbetsblad.
 • Vi möter, i text och andra medier, människor som lever i engelskspråkiga länder för att lära oss hur de lever, vad de har för traditioner, matvanor etc.
 • Vi ser på filmer och relevanta klipp på t.ex. YouTube.
 • Vi övar grammatik.

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt tal och enkla texter.

Eleven kan redogöra för innehållet och förstår budskapet i det hörda eller lästa.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Kunskapskrav:

Jag kommer att bedöma det du har lärt dig genom:

 • lyssna till ditt muntliga deltagande på lektionerna.
 • ditt arbete i workbook och andra skriftliga uppgifter.
 • muntliga och skriftliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska - Champ 5

Kunskapskrav - Engelska årkurs 4-6

Börjar
Utvecklar
behärskar
Utvidgar
Bedömning: Läsa
Eleven kan förstå innehållet i enkla texter och vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskapet och instruktioner i innehållet
Eleven börjar förstå och visar på en viss lösförståelse. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifter.
Eleven utvecklar läsförståelsen. Eleven visar på förståelse. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifter med godtagbara resultat.
Eleven behärskar läsförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifter med gott resultat.
Eleven utvidgar läsförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför uppgifter med gott resultat.
Bedömning: Lyssna
Eleven kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven börjar förstå hörförståelsen. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifter.
Eleven utvecklar hörförståelsen. eleven visar på förståelse, Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifter med godtagbart resultat.
Eleven behärskar hörförståelsen. Eleven visar aktivt på förståelse. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar hörförståelsen. Eleven visar självständigt och aktivt på förståelse. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Bedöming: Tala
Eleven kan i muntliga framställningar formulera sig med fraser, ord och meningar. I den muntliga interaktionen kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifter.
Eleven uttrycker aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven kan med visst stöd från läraren genomföra uppgifter med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.
Bedöming: Skriva
Eleven kan i skriftliga framställningar formulera sig med fraser, ord och meningar. I den skriftliga interaktionen kan eleven uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven börjar vilja formulera och uttrycka sig. Eleven behöver mycket stöd från läraren för att genomföra uppgifterna.
Eleven utvecklar aktivt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven an med visst stöd från läraren genomföra uppgifterna med godtagbart resultat.
Eleven behärskar förmågan att aktivt och självständigt formulera och uttrycka sig. Eleven kan i det närmaste självständigt genomföra uppgifterna med gott resultat.
Eleven utvidgar aktivt och självständigt sin förmåga att formulera och uttrycka sig. Eleven genomför utmanande uppgifter med gott resultat.