👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor åk 3 Himla

Skapad 2021-09-27 19:09 i Himlaskolan Ale
Näringskedjor
Grundskola 3 Biologi Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
För att ge dig möjlighet till ökad förståelse för hur olika saker samverkar i naturen kommer vi att lära oss mer om näringskedjor.

Innehåll

 Mål - Vad ska du lära dig?

 • Kunna beskriva och ge exempel på kopplingar och samband mellan olika djur och växter i naturen.

 Undervisning - Hur ska du lära dig detta?

 • Se på faktafilmer
 • Läsa faktatexter
 • Diskutera texter och filmer.
 • Skapa en egen näringspyramid.
 • Arbeta enskilt, i par, grupp och helklass. 

Viktiga begrepp

 • Näringskedja
 • Ekosystem
 • Ekologi
 • Producent
 • Konsument
 • Toppkonsument
 • Rovdjur 
 • Växtätare
 • Asätare
 • Nedbrytare

Bedömning - Vad som kommer bedömas och hur det går till

 • Delta aktivt i samtliga moment av undervisningen.
 • Beskriva muntligt och skriftligt om hur en näringskedja fungerar samt kunna ge exempel på en sådan kedja.
 • Kunna beskriva ämnesspecifika begrepp som tex. producent, konsument, toppkonsument och ekosystem, ekologi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bi SvA
Näringskedjor

Grundläggande
Utmaning
Näringskedjor
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en näringskedja.
Jag vet vad en näringskedja är och kan ge några exempel på näringskedjor.
Dokumentation, diskussion och samtal
Jag kan med hjälp av en färdig bild se några samband mellan djur och växter.
Jag kan rita en näringskedja och förklara samband mellan djur och växter både muntligt och skriftligt.
Begrepp
Jag kan förklara några ord som hör till näringskedjan t.ex. växtätare och rovdjur.
Jag kan förklara flera ord som hör till näringskedjan t.ex. växtätare, rovdjur, producent, konsument och toppkonsument.