👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik ht årskurs 2

Skapad 2021-09-27 20:00 i Sanduddens skola Ekerö
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning ht årskurs 2

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

Eleverna har gjort en skriftlig kunskapskoll och resultatet kommer ligga till grund för den fortsatta undervisningen på individnivå.

Godkänd nivå i slutet av höstterminen är medel, M.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre kunskapsnivå
Kunskap på mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre kunskapsnivå
Mer än godtagbara kunskaper
Talraden före och efter
Jag kan talet som kommer efter inom talområdet 0-20
Jag kan talet som kommer före och efter inom talområdet 0-50
Jag kan talet som kommer före och efter inom talområdet 0-200
Tals värde
Testas bara på nivå L och M
Jag kan skriva vilket tal som menas genom att räkna mynt eller rutor i staplar inom talområdet 0-25
Jag kan skriva vilket tal som menas genom att räkna mynt eller rutor i staplar inom talområdet 0-50
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje med "enhopp" inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje med "enhopp" inom talområdet 0-40
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje med "tvåhopp" och "tjugofemhopp" inom talområdet 0-100
Talföljd
Testas bara på nivå H
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-80 - med tvåhopp eller femhopp - från både lägre tal till högre tal och tvärtom
Dela upp tal
Testas bara på nivå L och M
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-12
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-25
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Beräkna addition
Testas bara på nivå L och M
Jag kan göra beräkningar med addition där summan högst är 8.
Jag kan göra beräkningar med addition där summan högst är 20
Beräkna subtraktion
Testas bara på nivå L och M
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-15
Beräkna multiplikation
Testas bara på nivå H
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-30
Likhetstecknets innebörd addition
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-8)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-30)
Likhetstecknets innebörd subtraktion
Testas bara på nivå H
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-25)
Problemlösning
addition och subtraktion Testas bara på nivå M och H
Jag kan lösa en textuppgift med addition inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag kan lösa en textuppgift med addition/subtraktion inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning
division Testas bara på nivå H
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-50 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Beräkna olika uttrycksformer
addition och subtraktion Testas bara på nivå H
Jag kan lösa en uppgift som handlar om addition eller subtraktion inom talområdet 0-150 samt rita eller skriva hur jag tänker.