👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boll, motorik, åk.1-9

Skapad 2021-09-27 20:36 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Du skall få rulla, studsa, kasta och fånga olika sorters bollar. Både själv och med andra.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Du skall få utveckla din förmåga att rulla, studsa, sparka, kasta och fånga bollar. Både själv och med andra.

Innehåll

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna

 

Du ska kunna rulla, studsa, sparka, fånga och kasta olika sorters bollar med säkerhet. Du ska kunna kasta och fånga boll till en kamrat, både stillastående och i rörelse. Du ska kunna träffa saker med bollen, ex. koner, korg, kamrater, bänk, mål. 

 

 

 

   

 

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 

Under lektionstid får eleven möjlighet att bygga upp sin säkerhet och kontroll med olika bollar.

Först genom att själv få kasta, fånga, rulla boll och sedan att med vuxen få kasta och fånga boll. Därefter samma sak med kamrat.

Använda stora, snälla, mjuka bollar först och sedan använda mindre och hårda bollar.

Börja med stillastående övningar och sedan övningar med rörelse på begränsad yta och sist rörelse i hela salen.


 

 

   

 

Tillämpning

Hur eleven skall få visa sina förmågor

 

Genom att på lektionstid få möjlighet att utveckla sin bollkontroll och säkerhet steg för steg och visa det för mig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9

Matriser

MOT
Kunskapskrav motorik åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Olika aktiviteter
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Balans & kroppskontroll
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Rörelseaktiviteter
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.