👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en ficklampa

Skapad 2021-09-27 20:46 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 5 Teknik
I detta arbete ska du ta tillvara på det du lärt dig om elektricitet och bygga en egen ficklampa. Den ska gå att hålla i handen och den ska gå att tända och släcka utan att ta bort några sladdar eller batterier.

Innehåll

Mål med arbetet 

Genom arbetet med att bygga era egna ficklampor vill jag att du ska bli bättre på att:

 • våga pröva nya metoder och testa nya lösningar
 • arbeta tillsammans med andra
 • utforma idéer till lösningar
 • göra tydliga skisser på dina/era idéer
 • utforma tekniska lösningar efter dina och/eller dina kamraters idéer
 • använda dig av rätt begrepp för att alla ska ha lättare att förstå varandra

Frågeställningar

 • Vad behöver ni för material och hur ska ni få tag i det?
 • Hur ska ficklampan vara konstruerad för att fungera på ett smidigt sätt?
 • Hur ska ficklampan se ut?

Begrepp

 • Modell
 • Design
 • Sluten krets
 • Strömkälla
 • Ledare
 • Isolator
 • Pluspol
 • Minuspol
 • Strömbrytare
 • Reflektor

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi arbetar i lärpar.

 • Först kommer ni att få rita en egen skiss över hur ni vill bygga er ficklampa. Ni får söka information var ni vill och hur mycket ni vill. Härma gärna bra idéer, men se till att göra den personlig också. Det ska gå att tända och släcka ficklampanJag vill ha in en skiss över hur ficklampan ska vara byggd, en förteckning över vilket material ni behöver samt ett kopplingsschema. (Tänk på att diskutera era olika idéer och berätta om fördelarna med just er modell men också på att lyssna på om kamraterna i gruppen har en bättre lösning. Det är viktigt att både kunna framhålla sina egna idéer och att kunna kompromissa.

 • När vi fått fram material till er ficklampa ska ni bygga den. Det gör inget om ni ändrar saker på vägen, men kom ihåg att jag vill ha in nya skisser och kopplingsschema så att jag vet hur ni har tänkt.

 • När ficklampan är klar vill jag att ni presenterar er ficklampa för klassen och berättar hur ni har tänkt, vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Jag vill att ni berättar om ni har ändrat er under vägen, hur och varför. Jag vill självklart också att ni här visar upp er ficklampa och berättar varför den är så bra. 

Planerad tidsåtgång:

Den tid ni har till förfogande och förslag på tidsanvändning:

Tis 28/9 (70 min): Arbetet presenteras och ni kan påbörja era skisser. Skissarbete, kopplingsschema och materialförteckning

Tis 5/10 (70 min): Skissarbete, kopplingsschema och materialförteckning. Konstruktion

Tors 7/10 (70 min) Konstruktion

Tis 12/10 (70 min) Redovisning

Visa din kunskap - bedömning

 • Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Arbetsmatris

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skiss
Jag har arbetat fram en skiss som visar hur jag har tänkt att min ficklampa ska se ut.
Jag har arbetat fram en skiss där man tydligt ser hur jag har tänkt bygga min ficklampa
Jag har arbetat fram en skiss som man skulle kunna använda för att bygga en ficklampa.
Materialbeskrivning
Jag har skrivit en materialbeskrivning med det mesta som behövs.
Jag har skrivit en tydlig materialbeskrivning med allt som behövs för att bygga ficklampan
Jag har gjort en tydlig materialbeskrivning med mått på de saker som behövs för att bygga min ficklampa, och jag har ritat bilder på materialet.
Kopplingsschema
Jag har gjort ett kopplingsschema med rätt symboler för de elektroniska komponenterna.
Jag har gjort ett kopplingsschema med rätt symboler för de elektroniska komponenterna och med en tydlig struktur som gör att det är lätt att se hur man ska koppla min ficklampa för att den ska lysa.
Jag har gjort ett kopplingsschema med rätt symboler för de elektroniska komponenterna och med en tydlig struktur som gör att det är lätt att se hur man ska koppla min ficklampa för att den ska lysa och hur man ska kunna tända och släcka den.
Lösningar
Jag är med och bidrar till att bygga ficklampan.
Jag är med och bidrar till att bygga ficklampan och jag kommer med idéer om hur den kan förbättras.
Jag är med och bidrar till att bygga ficklampan och jag kommer med idéer om hur den kan förbättras, både tekniskt och designmässigt.
Begrepp
Jag förstår och använder något av de begrepp vi använder när vi pratar om ficklampan.
Jag förstår och använder en del av de begrepp som vi använder när vi pratar om ficklampan.
Jag förstår och använder flera av de begrepp som vi använder när vi pratar om ficklampan.
Redovisning
I redovisningen berättar vi enkel om hur arbetet har gått.
I redovisningen berättar vi om hur arbetet har gått och hur vi har kommit fram till vår ficklampa.
I redovisningen berättar vi om hur arbetet har gått och hur vi har kommit fram till vår ficklampa. Dessutom berättar vi mer utförligt om de prövningar vi stött på i arbetet och hur vi löste de.