👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturlandskapet i Norden och Europa

Skapad 2021-09-28 08:13 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer under de närmsta veckorna att lära oss om naturlandskapet. Vi kommer att läsa om områden i naturen samt skillnader mellan natur- och kulturlandskap.

Innehåll

Syfte

 • Syftet är att du ska få kunskap om hur Norden och Europa ser ut och förstå varför människor bosätter sig på olika platser.

Lärandemål

 •  
 • förstå skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap. 
 • veta vad som kännetecknar bergsområden och kunna berätta om några viktiga bergskedjor.
 • veta vad som kännetecknar låglandsområden, kustområden, skogsområden och tundra.

 

 • Följande begrepp möter du i boken: 
 • naturlandskap
 • kulturlandskap
 • bergsområde
 • låglandsområde
 • kustområde
 • polarområde
 • tundra
 • tajgan
 • bergskedja

Undervisning

 • Undervisningen kommer bestå av; högläsning, gemensamma diskussioner och analyser. Vi kommer att titta på film och arbeta med boken och svara på frågor.

 Bedömning

 • Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling muntligt.
 • Underlag för bedömning är:
 • Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.
 • Elevernas läxor, prov och enskilda uppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - 4-6

Ej arbetat med
-->
-->
-->
Natur- och kulturlandskap
Du har kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
 • Ge  E 6
Baskunskaper, diskuterar enkelt.
Goda kunskaper, diskuterar utvecklat.
Mycket goda kunskaper, diskuterar välutvecklat.
Befolkningsfördelning
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
 • Ge  E 6
Beskriver enkelt.
Beskriver utvecklat.
Beskriver välutvecklat.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
Ganska bra användning.
Bra användning.
Mycket bra användning.