👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2021-09-28 08:24 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
" -Jag svär, sa Robert Axner. Vi slog inte ihjäl honom. Det blev lite tumult, vi pucklade på honom lite, men det var inget allvarligt. - Vi hittade blod i lägenheten och John Gideon är bevisligen död, kontrade Sjöberg."

Innehåll

Deckare

I detta område får du veta:

 • vad en deckare är
 • olika sorter av deckare
 • känna till några deckarförfattare från olika tider och olika delar av världen
 • muntligt redovisa kring någon författare
 • typiska deckardrag, deckarord
 • hur du skriver gestaltande och med dialog
 • hur du skriver en spännande inledning
 • hur du skriver ett referat utifrån film/serie
 • gemensamt läsa eller lyssna på en deckare/podd

Samtidigt tränar du på att:

 • läsa, förstå och diskutera kring det du läst
 • göra textkopplingar
 • ge och få respons på sin skrivna text
 • bearbeta sin skrivna text

Detta bedömer vi:

 • hur du samtalar/diskuterar, samt användandet av genretypiska drag/ord
 • dina skrivna texter
 • din muntliga presentation
 • din förmåga att resonera kring något du läst eller hört
 • din förmåga att vara källkritiskt

Vid bokläsning: Varför skriva om det jag läser?

Efter varje läspass ska du skriva en stund om det du läst. Det kommer att utveckla din läsförståelse, din läsförmåga och ditt ordförråd och dessutom utvecklar du ditt eget skrivande och din reflektionsförmåga. Det låter dig också träna på flera förmågor som finns i våra styrdokument (läroplanen). 


Tänk på detta som en chans att visa ditt språk, din analysförmåga och en möjlighet att koppla det du läser till verkligheten. Ju mer du skriver, desto mer material får jag som lärare att bedöma och använda i betygssättning. 

Kom ihåg att det viktigaste är att skriva om vad som händer med dig (din upplevelse) av läsningen, INTE att bara berätta om vad som händer i boken.

 
Jag vill helst att du citerar eller refererar till boken men använd gärna reflektionsfrågorna nedan om du har svårt att komma på något eget att skriva om.

 

Kom ihåg att alltid motivera dina tankar med exempel från texten! 

Exempel på reflektionsfrågor:

-          Välj ut ett citat från någon av de sidorna du läst i dag; skriv av det och skriv sedan vad du tänker på när du läser det.

-          Vilka känslor fick du när du läste i dag? Beskriv vilka känslor texten väckt och varför.

-          Känner du igen något du läst i dag? Beskriv vad och på vilket sätt du känner igen det.

-          Var det något du läste som du reagerade speciellt på? Vad var det och vad tänker och tycker du om det?

-          Känner du igen karaktärerna? Finns den typen av karaktärer i andra böcker, filmer eller i verkligheten? Beskriv.

-          Vad vill boken säga? Varför tror du det?

-          Beskriv något som du tyckte var speciellt bra/ dåligt. Motivera varför.

-          Är boken verklighetstrogen? Skulle det kunna hända i verkligheten? Varför?

-          Välj ut en av karaktärerna i boken och skriv en kort dagboksanteckning utifrån honom eller henne.

 

Uppgifter

 • Deckare - Uppgiftshäfte

 • Läsloggar

 • Lyssnarlogg "Fallet Alma Diaz"

 • Samtal och träna gestaltning

 • Läslogg

 • Läslogg

 • Fallet Alma Diaz del 6-7

 • Författarexpert

 • Slutuppgift Alma Diaz

 • Fallet Alma Diaz del 4-5

 • Hörförståelse Listen Genres

 • Fallet Alma Diaz del 6

 • Fallet Alma Diaz del 7

 • Fallet Alma Diaz del 7

 • Fallet Alma Diaz Slutuppgift

 • Skriva sammanfattning

 • Läsförståelse Mördaren i parken

 • Läsförståelse Störst av allt

 • Muntlig presentation "författarexpert"

 • Deckarinledning

 • Referat av en deckarinledning

 • Fallet Alma Diaz del 1 - 3

 • Ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9