👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt: "När hundarna kommer" åk 9

Skapad 2021-09-28 08:46 i Viskaforsskolan F-9 Borås Grundskola
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Den här sommaren älskar två unga människor varandra bortom sans och vett. Den här sommaren misshandlas en ung pojke till döds vid en stilla insjö." Så står det på baksidan av romanen. Men vad är det egentligen som händer den där sommaren? Sommaren då allting börjar så bra, men slutar så illa.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att läsa och arbeta med boken När hundarna kommer av författaren Jessica Schiefauer. Läraren kommer att läsa boken högt under lektionstid och vi kommer arbeta med diskussionsuppgifter samt skriva en slutuppgift som är baserad på boken. Om du missar en eller flera lektioner är det ditt ansvar att läsa ikapp boken hemma/ på läxhjälpen.

Matriser

Sv SvA
Bokprojekt: "När hundarna kommer" åk 9

Sammanfattning av boken

Ej godkänd
E
D
C
B
A
K2
Sammanfattning av boken
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Resonera om budskap

Ej godkänd
E
D
C
B
A
K3
Resonera om bokens budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Text utifrån boken

Ej godkänd
E
D
C
B
A
K6
Skriva en text som tar avstamp från bokens innehåll och handling
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.