👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutan & Randan

Skapad 2021-09-28 08:49 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Vi kommer utgå från materialet "Rutan och Randan" för att väcka barnens intresse för matematik.

Innehåll

Nulägesbeskrivning:

Vi är en småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år. Vi kommer att utgå från materialet "Rutan och Randan" i det tematiska arbetet. Med hjälp av figurerna ska vi väcka barnens intresse för matematik. 

Metod:

Vi tänker dela in barngruppen i mindre grupper, men också arbeta i tvärgrupper tillsammans med en annan småbarnsavdelning. Detta för att öka möjligheten att möta barnen i deras förmågor och utvecklingsbehov. Vi vill också stärka barnens sociala och språkliga utveckling i såväl den lilla som stora gruppen.

Vi kommer arbeta med konkret material, bildstöd, TAKK och andra digitala verktyg. 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje enskilt barn förutsättningar att utveckla...

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt.

Konkretisering av mål:

När vi ser att barnet...

  • spontant i lek bygger mönster, ordning, antal och mängder.
  • använder matematiska begrepp verbalt eller med hjälp av AKK.
  • kan sätta ord på siffra/siffror.
  • kan sätta siffra/siffror i ordning.
  • ser samband/olikheter på mönster, former, mängder.