👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrin åk.9

Skapad 2021-09-28 09:45 i Centralskolan Sigtuna FSK/GR
Skrintillverkningen tar en lång planering som delas i tre perioder, sinkningen, montering av gångjärn/lås och tillslut intarsia samt en analys av det hela. Lpp 2 handlar om gångjärn/lås hantering och träna på att analysera resultatet .
Grundskola 9 Slöjd
Att tillverka ett skrin innebär många spännande samt avancerade moment. Du kommer att använda olika tekniker för att färdigställa ditt unika skrin. Jag vill att du i slutänden känner dig stolt som medvetet har valt att tillverka ditt unika skrin utifrån dina och andras tidigare erfarenheter.

Innehåll

Meningen med uppgiften är att du ska uppleva hur din tanke och handling samverkar i en slöjdprocess. Dina val handlingar under arbetsprocessen kommer att leda till att du ställer frågor såsom: ”Varför blir det så här?” eller ”Varför funkar inte detta?” Svaren på dessa frågor, i kombination med dina tidigare kunskaper, leder till nya lärdomar och förståelse. Tillverkning av skrinet kommer att bidra till en omfattande personlig utveckling av dina förmågor inom slöjd som du kommer att ha användning av i framtiden. Sammanfattat så kommer du att få en ökad förståelse för hur material, bearbetning och konstruktion påverkar skrinets form, funktion och bruksvärde.

Del ett av skrinets tillverkning handlar om att tillverka och montera ihop sidorna med sinkningsteknik och limma björk fanerad plywood på tak och botten av lådan. Detta ska vara klart under höstterminen. Alla mina instruktioner är på video och adressen till dessa ligger i veckoplaneringen undan. 

1: Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. 

 

Undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla din skicklighet i en process där dina tankar, dina upplevelser och dina handlingar samverkar.  

Du utvecklar dina kunskaper om slöjdens arbetsprocesser. Detta innebär olika delar, idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 

 

Jag lägger veckoplanering i tabellen undan för att handleda dig att nå ditt mål i denna förmåga utvecklingen. 

 

V-nr

Beskrivning  Kort förklaring eller adress till video 

v-34

Arbeta säkert

Ritnings lektion

 Säkerhet genomgång.

Rit teknik 

v-35

Såga sidorna

 v-36

 Börja formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 1

 V-37

 Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 1

 

 V-38

Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 2


 V-39

Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 2

 

V-40

 

 Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 3

V-41

 Försätt formge sinkningstappar på korta sidor.

Sinkning del 3

 

V-42 

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 4 

V-43

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 4 

 

 V-45

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 5 

 V-46

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 5 

 

 V-47

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 6 

 V-48

Försätt formge sinkningstappar på långa sidor.

Sinkning del 6 

 

 v-49

Limma tak och botten på Skrinet.

Del 1

 V-50

Limma tak och botten på Skrinet.

Del 1

 

 V-51

 Tak och botten del 2 

 

     
     

.

2; Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg. 

 

Undervisningen ge dig förutsättningar att utveckla din kännedom om verktyg, tekniker, slöjdens begrep och arbetsprocessbeskrivning. 

 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. Träna på att använda slöjds specifika begrep när du dokumenterar. 

Du dokumenterar under arbetsprocessen med ord och bild i slöjdloggen under/efter varje lektion. 

Uppgifter

 • Dokumentera under arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav i SLÖJD 7-9

E
C
A
Framställning och formgivning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéer, pröva och ompröva
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen, använda slöjdspecifika begrepp, visa samband
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.