👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Ma 9C och 9D kap 5 Sannolikhet och statistik

Skapad 2021-09-28 10:11 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 Matematik
Hur stor är chansen att vinna på lotto – egentligen?

Innehåll

Tidsperiod

Mellan v 40 och v 43

Lärandemål

 

  • Beräkna sannolikhet för en och flera händelser 

  • Skillnaden mellan oberoende och beroende händelser 

  • Hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg 

  • Beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelsen 

  • Beräkna uppgifter om kombinatorik 

  • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 

  • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

  

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av prov v 43 samt vid lektionstillfällen då elever är aktiva vid diskussioner av olika lösningsmetoder och grupparbete.   

Kunskapskraven 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.  Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Hur ska vi nå dit? 

Genomgång på tavlan inför varje del moment.

Detaljerad planering för hela perioden med de uppgifter elever ska lösa hemma.

Länk till "youtube" klipp som är kopplade till boken för varje delmoment. 

Presentation av momentet via Teams med förklaringar och lösningar till olika uppgifter.

Instuderingsfrågor inför varje prov via Teams. 

Vi går genom de uppgifter elever väljer på tavlan och diskutera olika lösningar med bedömning av dessa lösningar.

Vid frågor om lösningar kan elever kontakta undervisande lärare alla dagar i veckan fram till kl. 19:30.

Planering har skickats till både elever och vårdnadshavare via mail.

Länk: Ljudfiler, träna begrepp och test:

https://webbapp.liber.se/matematikboken-z/#/5-sannolikhet-statistik

 

Glöm inte de fem förmågorna och att du ska förklara alla dina lösningar på steg 3 och 4.

  Det är att ligga i fas med planeringen. 

 

Läxa

 

Vecka 

 

Arbete

 

Uppgifter

 

Länkar

40

5.1 Hur stor är sannolikheten?

Läs sidan 226 och 227

5.2 Träddiagram

 

Uppgifter: 5001, 5006, 5007 - 5013, 5016, 5019

5021 - 5023, 5025 - 5027

 https://www.youtube.com/watch?v=uwDD3TM9ttE

https://www.youtube.com/watch?v=Z52YdD10S7Y

 

41

5.3 Komplementhändelse

Läs sidan 223

Uppgifter: 5029 - 5033, 5037, 5038, 5041 - 5043, 5045 - 5047, 5049 - 5051.

 https://www.youtube.com/watch?v=0UT7Dpa5Ibo

 

42

 

5.4 Kombinatorik

Läs sidan 338 och 339

 

Uppgifter: 5057, 5058, 5061, 5067, 5083, 5087 - 5089, 5100 - 5104.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ryjajhsnVHk

https://www.youtube.com/watch?v=jawp7l-H4PA&t=266s

https://www.youtube.com/watch?v=jawp7l-H4PA

 

 43

Prov 

 

 

Ändringar av planeringen kan förekomma

Tveka inte att boka tid för stöd och/ eller ringa om ni har frågor .

Sana 0737170096