👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekresponsiv undervisning

Skapad 2021-09-28 12:20 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola
Hur leker barnen och med vad? Kan vi skapa lekar som är baserade på verkliga händelser eller stannar vi i fantasin? Märker barnen skillnad mellan de olika världarna eller är de sammanflätade utan stopp?

Innehåll

Lekresponsiv undervisning

Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där pedagogerna deltar och tillför både lärande och fantasi.

Att barn utvecklar nya lekar och nya lekroller och samtidigt lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både pedagoger och barn skiftar mellan det som kallas för ”som om”- det fantasifulla och det som är på riktigt, ”som är”.

 

Detta i samband med våra nya kompisar Rutan och Randan. Rutan och Randan är två figurer som vi kommer följa under läsårets gång i dem riktning som barnen väljer. Ett spännande material som skapar kreativitet och utforskande i såväl inne som utemiljön.

 

Bakgrund och Syfte:

En ny barngrupp med många olika egenskaper och förutsättningar. 
Vi vill skapa en vi känsla genom lustfylld lek och lärande. 

 

Mål:

Samtolkning

vi vill att alla barn ska få möjligheten att uttrycka sina åsikt och påverka sin vardag på förskolan samt , att bli respekterad för den man är. 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Lekresponsiv undervisning

 

 

Samplanering

Vad ska vi göra(innehåll)?
Samling och övrig lek under dagen. 

Hur ska vi göra(förhållningssätt, form)?

Skapa förutsättningar för lek och rollek i de olika miljöerna.

uppmuntra barnen till lek och inkludering, läsa kompisböcker. 

Vem/vilka(aktörer)?

Var(ute-inne-rum-plats)?

I alla de olika miljöerna på förskolan och i närmiljön.

När?

Under dagen kontinuerligt som att levande arbete.

Varför?

 Öka språkstimulans och barns uppfattning av saker som inte sker i vår vardag. Skapa ett bredare perspektiv kring omvärlden.

Dokumentation

Genomförande

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18