👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering höstterminen -21

Skapad 2021-09-28 13:03 i Förskolan Danholn Falun
Förskola
Grovplanering hösten -21

Innehåll

Under höstterminen är vårt fokus att gruppen ska känna sig trygg och att barnen ska känna sig trygga med varandra. Vi jobbar med att få in rutiner som funkar för den här barngruppen. 

Vi kommer jobba med hållbar utveckling (sopsamlarmonstren) t.ex. i skogen kommer barnen att få olika uppdrag av Ålle bolle (vårat troll) att t.ex. plocka skräp och sopsortera på vägen tillbaka till förskolan. 

Rörelselekar utomhus /ringlekar/som tex Bamsegympa på fotbollsplanen Vi kommer att ha tillgång till gymnastiksalen där vi har möjlighet att ha rörelselek, hinderbana mm. varannan vecka. 

Vi jobbar vidare med Friendy. Vid matborden tex har vi alla sex Friendy känslorna . Vi diskuterar om hur man kan känna vid olika tillfällen  och vad man kan göra åt det. Kan någon kompis hjälpa en?  Vi  använder oss av   kompisböckerna och barnkonventionen, ( hur är man en bra kompis/ vad har vi rätt till/ Allas rättigheter att få vara den man vill och att få älska vem man vill)

Vi kommer att ha språkgrupper några dagar i veckan. Då vi delar in barnen i smågrupper där vi använder oss av bilder/böcker/leksaker. I leken eller samlade vid ett bord då vi kan anpassa matrial efter barnens behov.

Vid några tillfällen i veckorna kommer vi att ha smågrupper där de kommer vara olika aktiviteter där pedagogerna planerar efter gruppen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18