👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2021-09-28 14:53 i Annerstaskolan Huddinge
Teknik åk 2
Grundskola 2 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats över tid. Vi kommer arbeta med teknik som är elevnära och som vi finner i skolan och hemmet.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • hitta teknik i vår vardag
 • se hur teknik härmar naturen
 • känna till några uppfinningar och hur de har utvecklats över tid
 • använda några enkla ord och begrepp för tekniska lösningar
 • enkel programmering
 • skissa och bygga

Arbetssätt

Du ska lära dig genom att:

 • läsa texter och se filmer om teknik i vardagen
 • skriva och dokumentera det vi lär oss
 • diskutera teknik och tekniska lösningar
 • bygga och konstruera olika föremål med olika tekniska lösningar
 • följa en beskrivning
 • utföra enkel programmering

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • dokumentera i form av enkla skisser och bilder
 • känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • delta i aktiviteter på lektioner
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik

Kunskapskrav

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
Du kan berätta om några tekniska lösningar som du har nytta av hemma och i skolan.
Du kan berätta om några tekniska lösningar som du har nytta av hemma och i skolan samt hur dessa fungerar.
Teknik, människa, samhålle och miljö
Du kan berätta om hur något tekniskt föremål har förändrats över tid, till exempel pennan eller telefonen.
Du kan berätta om hur något tekniskt föremål har förändrats över tid, till exempel pennan eller telefonen. Du kan även tala varför utveckling har skett, till exempel material och form.
Materials egenskaper
Du kan sortera föremål utifrån materials egenskaper. Du kan föra enkla resonemang om din sortering utifrån materialets egenskaper.
Du kan sortera föremål utifrån materials egenskaper ur olika perspektiv. Du kan föra längre resonemang om din sortering utifrån materialets egenskaper.