👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fasta ämnen och vätskor åk 1

Skapad 2021-09-28 16:35 i Vallhovskolan Sandviken
I arbetsområdet ”Fasta ämnen eller flytande" kommer du att få lära dig olika metoder att undersöka såväl fasta ämnen som vätskor, utveckla din förmåga att utföra enkla experiment samt jämföra dina förutsägelser med resultaten.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vad är fasta ämnen och vad är vätskor? Under höstterminen kommer vi arbeta med temat Fasta ämnen och vätskor. Du kommer att få träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, göra enklare jämförelser och enklare dokumentation.

Innehåll

Det här ska vi träna på:

 

 • Att följa muntliga instruktioner.
 • Att använda och förstå begrepp som  hypotes, resultat, fasta ämnen, vätskor, fast, flytande, egenskaper, ledningsförmåga magnetism, sjunker
 • Att delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Att jämföra fasta ämnen med varandra.
 • Att beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Att göra förutsägelser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina förutsägelser med resultaten.
 • Att enkelt dokumentera dina resultat.

Så här ska vi jobba:

 • Vi kommer att utgå från NTA-temat ”Fasta ämnen och vätskor” och göra uppdrag utifrån temat. .
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans i par och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Förstå och använda de aktuella begreppen.
 • Kunna beskriva fasta ämnens och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser (göra förutsägelser).
 • Utföra enklare naturvetenskapliga undersökningar.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Fast eller flytande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
förutsägelse, egenskap, fast, flytande, flytförmåga, stapelbar, magnetisk, sjunker,flyter
Du förstår några begrepp men behöver få de flesta förklarade för dig.
Du förstår de flesta begreppen.
Du förstår de olika begreppen och använder dem också när du pratar.
Göra en hypotes/förutsägelse
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av en kompis eller lärare för att kunna berätta någonting som du tror skulle kunna hända.
Du kan själv formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, men ger ingen förklaring till varför du tror så.
Du kan formulera en hypotes/förutsägelse om vad som kommer att hända, och kan motivera/argumentera för varför du tror så.
Utföra en undersökning
 • Fy   3
 • NO   3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller kamrater. Du behöver ibland bli påmind om att fokusera på uppgiften.
Du kan genomföra en undersökning med endast lite stöd av lärare eller kamrater. Du gör ditt bästa och fokuserar på uppgiften och kan göra en enkel dokumentation.
Efter att ha lyssnat på instruktionerna kan du själv, eller genom att samarbeta i en grupp, genomföra en undersökning . Du arbetar fokuserat med uppgiften och är noggrann när du dokumenterar.
Dra slutsats
Jämföra och se samband
 • Fy   3
 • NO   3
Du behöver hjälp av lärare eller en kompis för att berätta om resultatet i undersökningen.
Du kan själv berätta resultatet av undersökningen.
Du kan berätta om och jämföra resultatet av undersökningen med din hypotes/förutsägelse och berätta om den stämde eller inte.
Reflektera över ditt eget lärande
 • Gr lgr11
Du behöver stöd för att berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna.
Du kan berätta någonting du lärt dig av att göra undersökningarna och förklara hur du lärt dig det. (Du jämför det du trodde förut med vad du vet nu)