👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2021-09-28 21:06 i Oxledsskolan F-6 Partille
Vi arbetar med läs och skrivinlärning utifrån ett lustfyllt sätt. Stor vikt läggs vid läsförståelse.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Med hjälp av "Den magiska kulan" och Sagoskogen tränar vi läs- och skrivinlärning.

Innehåll

Vad

I svenskan i årskurs 1 kommer du att få möjlighet att utveckla din läs- och skrivförmåga. Detta är ett stort fokus vi har i åk 1 eftersom läsning och skrivning är så viktigt i alla skolans ämnen, samt också viktigt för framtiden - tänk vad mycket information man kan få ta del av genom att till exempel kunna läsa! 

Hur

Du kommer att få bekanta dig med arbetsmaterialet ABC-klubben. Du får en läsläxa varje vecka. Läsläxan tränar läsningen genom upprepad läsning. Varje vecka arbetar vi också med att forma bokstäverna (alltid uppifrån och ner!) och avslutar bokstavsarbetet med arbetsbok, där vi tränar på var bokstäverna finns i ord samt andra övningar. 

Vi fokuserar på en bokstav per vecka och har alltid gemensamma genomgångar på veckans bokstav och ljud. Är det en vokal/konsonant? Hur låter bokstaven? Kan den låta på olika sätt? Hur formar man bokstaven? 

Du kommer att få öva din läs och skrivförmåga, då vi går igenom varje bokstav på ett systematiskt sätt. Du kommer också att träna på att höra var i orden ljuden finns samt sammanljuda fonem till ord, meningar och enklare texter. Du kommer att få träna på att skriva ord och meningar som är vanliga för dig, läsa enklare meningar och texter samt samtala om och kring texter för att öka din läsförståelse.

Som ett komplement till ABC-klubben arbetar vi också med Sagoskogen. I Sagoskogen flyttar det varje vecka in ett djur. Vi skriver en gemensam berättelse till veckans djur - på så sätt ser vi hur de talande orden blir till skrift, får se hur ljuden kopplas till bokstavsfonem, ord och meningar. De gemensamma texterna använder vi sedan till att leta bokstäver med mera. Du kommer också att få skriva egna berättelser. 

Bedömning

Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd (se separata matriser).

Aktivt deltagande under arbetet i klassrummet.

Din förmåga att klara åk 1 kunskapskrav i svenska, se nedan: 

Kunskapskrav

Kunskapskrav i svenska, åk 1:

Lässtrategier
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.


Resonera
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1