👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar

Skapad 2021-09-29 07:35 i Jernvallsskolan Sandviken
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Temat förändringar ger dig bland annat möjlighet att få veta mer om vattnets egenskaper. Vad som sker när man blandar ett fast ämne och en vätska och hur man snabbt löser socker.

Innehåll

NTA - ett undersökande arbetssätt

 

Tema Förändringar innehåller

 • Vattnets egenskaper, fast, flytande och gas.
 • Blandningar av två fasta ämnen
 • Blandningar av ett fast ämne och en vätska
 • Sockers löslighet i vatten
 • Saltkristaller
 • Kromatografi
 • Olika sätt att separera; silning, filtrering och avdunstning

 

Under varje uppdrag

 • Gör vi en förutsägelse
 • Vi undersöker
 • Vi formulerar ett resultat
 • Vi jämför förutsägelsen med resultatet

 

Mål

Vi arbetar med

 • enkla observationer och experiment i grupp och klassvis.
 • att göra förutsägelser och jämför dem med resultaten.
 • att dokumentera våra observationer och experiment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentation
 • NO   3
Jag dokumenterar experimentet med hjälp av bilder.
Jag dokumenterar experimentet med hjälp av bilder och meningar som förklarar bilderna.
Jag dokumenterar experimentet med hjälp av bilder och en längre text som förklarar vad som hänt under experimentet.
Separeringar
 • NO   3
Jag visar att jag kan separera olika blandningar av ämnen. Jag tar hjälp av en kompis och av min lärare.
Jag visar att jag kan separera olika blandningar av ämnen. Jag tar hjälp av en kompis eller min lärare.
Jag visar att jag på egen hand kan separera olika blandningar av ämnen.
Vattnets egenskaper
 • NO   3
Jag kan redogöra för vattnets tre tillstånd.
Jag kan redogöra för vattnets tre tillstånd och förklarar orden avdunstning och stelning.
Jag kan redogöra för vattnets tre tillstånd och förklarar orden avdunstning, stelning, kondensation, och smältning.
Enkla undersökningar
 • NO   3
Jag genomför experimentet. Jag tar hjälp av en kompis och av min lärare.
Jag genomför experimentet. Jag tar hjälp av en kompis.
Jag genomför experimentet på egen hand.