👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen- för de yngre barnen på Lunden

Skapad 2021-09-29 12:52 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
En planering för barn födda -18 och -19 som går på Lunden som avser språksamlingar där vi med hjälp av materialet Före Bornholmsmodellen kommer att arbeta förbyggande och förberedande med barns språkutveckling. Med Bornholm ligger fokus på ljud (fonologisk medvetenhet) för att förbättra läsförmågan hos barnen.

Innehåll

Syfte

Att arbeta förebyggande för att förbättra barnens läsförmåga samt att utveckla barnens språkförmåga.

Mål

Varje språksamling har sina specifika syften/mål.

Vårt mål är att barnen ska få utveckla sitt språk på ett lustfyllt sätt.

Att väcka och utveckla barnens intresse för det skrivna språket.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att ha språksamlingar utifrån boken "Före Bornholmsmodellen". Varje språksamling inleds med ett upprop då barnen får rulla en boll till varandra och tala om vad de heter i förnamn. Ju längre vi kommer med de olika lådorna så kommer vi även börja klappa våra förnamn och efternamn, när vi klappar så lär vi oss olika stavelser - hur många klapp har mitt för- och efternamn? När samlingen är slut så avslutar vi alltid med samma ramsa, slut för idag tack för idag. Detta gör vi för att markera när språksamlingen börjar och när den slutar.

Själva samlingen utgår från en bok med högläsning och består också av rim och ramsor, sånger och t.ex. klappa stavelser, återberättande mm. Under samlingen så använder vi även TAKK, tecken används tillsammans med tal, som stöd, för språkutveckling.

Vi jobbar med en samling flera gånger, och vi kommer att arbeta olika mycket med olika samlingarna beroende på barnens intresse och behov. Utmaningarna blir större desto längre fram vi kommer med språksamlingarna.

 

När och hur?

Varje onsdag ca 9.15 så har barnen som är med i den rosa gruppen samling tillsammans med Emma. Vi kommer att ha ett samarbete med avdelningen Linnean och ha våra språksamlingar tillsammans med en av deras pedagoger och några av barnen som går där i samma åldrar. Ibland kommer vi endast ha rena språksamlingar och ibland i kombination med annat. Vi kommer även att arbeta med rim och ramsor i vardagen.

Utvärdering

Dokumentation kommer att ske löpande här i Unikum och utvärdering sker dels löpande, men också en större skriftlig utvärdering vi terminernas slut.

Utvärdering 10/6-22

Samlingarna tillsammans med Linnean har funkat bra. Vi har haft våra grupper på onsdagar och barnen har medverkat aktivt, vi har kommit långt med språklådorna. Utöver språksamlingarna så har vi också gjort andra aktiviteter så som att gå till skogen, haft miniröris, lekt i lekhallen, gjort hinderbanor m.m. Det har lett till att barnen har fått en gruppkänsla och även hittat varandra ute på gården, där de har fortsatt att leka. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18