👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 5

Skapad 2021-09-29 13:03 i Olandsskolan Östhammar
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 5 Geografi
Europa, världsdelen vi lever i! Varför lyser vissa punkter starkare på bilden här bredvid? Visste du att Europa inte ligger i mitten av världen på en karta i USA? Hur skapades bergskedjan Alperna och varför blir det vulkanutbrott? Hur mycket information om ett land kan vi hitta i en kartbok?

Innehåll

Vi studerar naturlandskap (översiktligt) i olika delar av Europa

Det handlar om jordskorpans plattor och hur de skapar och förändrar världen. Gamla och unga berg och hur vittring och erosion fortsätter att forma landskapet.

Vi studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa

Hur har människorna anpassat sig till olika slags landskap och utnyttjat naturtillgångarna.

Vi studerar kartkunskap och namngeografi

Vi studerar de olika delarna av Europa, olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp.

Konkretiserade mål

 • kunna namn och läge på många av Europas länder, huvudstäder, viktigare öar, vatten, berg,
 • ha kunskap om vad som kännetecknar de europeiska ländernas naturlandskap och varför det ser ut som det gör,
 • kunna berätta om olika kulturlandskap och hur/varför de uppkommit,
 • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning,
 • kunna använda topografiska och tematiska kartor från böcker och internet, samt kunna tolka dem,
 • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.

Hur ska vi jobba?

 • Vi läser om de olika länderna i Europa.  
 • Vi går tillsammans igenom olika natur- och kulturlandskap.
 • Vi övar på att använda kartböcker.
 • Vi går igenom nya ord och begrepp.
 • Vi jämför olika länder.
 • Vi ser på film om Europa.
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder topografiska kartor och Seterra för att träna namngeografi.
 • Vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker.
 • Vi kommer titta på Geografens testamente och Geografens Europagåtor.

Visa vad du har lärt dig

 • Arbete med faktatext och tillhörande frågor.
 • Förhör på Europas namngeografi i omgångar.

Det här kommer jag att bedöma

Din kunskap om Europas namngeografi. 

Din förmåga att använda geografiska ord och begrepp på ett fungerande sätt.

Din kunskap om olika natur-, och kulturlandskap.

Din förmåga att förklara samband mellan naturlandskap, kulturlandskap och naturresurser.

Din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.

Din förmåga att använda och tolka topografiska och tematiska kartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Europa åk 5

Godtagbart
Mer än godtagbart
Mer än godtagbart
Namngeografi
Namnger de största städerna och länderna i Europa.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
namnger och placerar ut Nordens länder och de största och viktigaste länderna i Europa.
namnger och placerar ut Nordens länder och ca 12 av övriga Europas länder.
namnger och placerar ut Nordens länder och de flesta av övriga Europas länder.
Namngeografi
Namnger huvudstäder, floder, hav, sjöar och berg.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
namnger minst, 11 huvudstäder, 3 floder, 4 hav, 5 sjöar & 3 berg
namnger minst 17 huvudstäder, 5 floder, 5 hav, 7 sjöar & 4 berg.
namnger de flesta huvudstäder, 7 floder, 7 hav, 12 sjöar & 6 berg.
Befolkning
visar var det bor flest/minst människor i Europa ochförklarar varför det gör det.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
läser av en tematisk karta och visar var det bor lite/mycket människor. Jag ger en orsak till och en konsekvens av varför det är så.
läser av en tematisk karta och visar var det bor lite/mycket människor. Jag ger några orsaker till och några konsekvenser av varför det är så.
jämför hur människor bor i två länder i Europa och förklarar på ett välutvecklat sätt hur de är lika eller olika.
Karttolkning
läser av kartor för att hämta information
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
läser på ett enkelt sätt av en tematisk och topografisk karta. Jag behöver lite stöd för att hitta rätt.
läser av en tematisk och topografisk karta på ett utvecklat sätt.
läser av tematiska och topografiska kartor och kan dra slutsatser, tex. storlek, klimat, religion.