👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2021-09-29 13:06 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 2 Musik
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär. Vi kommer att träna på olika sångsätt, unisont, växelsång och kanon. Ibland sjunger vi på svenska och ibland på engelska. Vi kommer också att spela på olika rytminstrument tillsammans. Vi kommer att spela och improvisera på piano, tonrör och ukulele. Dessutom dansar vi och rör på oss mycket för att känna puls och rytm i musiken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att sjunga sånger av olika karaktär och form där du får använda och utveckla din röst och även utveckla tillit till din egen sångförmåga. Vi ska spela på rytminstrument, piano, tonrör, ukulele och trumset. Vi ska också lära oss några olika grundläggande musikord, dess innebörd och musiksymboler.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att;
* att delta i olika sångaktiviteter 
* att musicera tillsammans med andra

Jag bedömer detta genom att du visar att;
* du  sjunger sånger tillsammans med andra 
* du försöker spela på olika instrument tillsammans med andra 
* du försöker musicera tillsammans med andra

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få sjunga unison (enstämmig) sång, växelsång och kanon av olika karaktär och svårighetsgrad. Sånger på svenska och sånger på engelska. 

 

Du kommer att få spela puls och rytmer på olika rytminstrument och på trumset.

 

Du kommer att få spela enkla melodier på piano. Du kommer få spela rytmer och melodier på tonrör. Några ackord på ukulele.

 

Du kommer också att få dansa och röra dig till olika typer av musik. 

 

Du kommer att få se utvalda avsnitt av UR-s serie Dockn'roll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik 1-3

Sjunga och spela

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Delta i gemensam sång
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Spela
Du kan spela något instrument tillsammans med andra.
Tajming
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.

Analysera och samtala

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Upplevelser och påverkan av musik
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
Instrument
Du kan berätta vad som är typiskt för några instrument.
Musikaliska särdrag
Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.