👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2021-2022

Skapad 2021-09-29 13:22 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Språk är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

- På morgonsamlingarna tränar vi på kommunikations- och samtalsregler. Du får lyssna när dina kamrater berättar saker och du får berätta för dem.

- Du får skriva enkla texter och välja bilder som du vill illustrera dina texter med. Detta får du sedan presentera för några kamrater.

- Vi samtalar om texter som du läst eller lyssnat på och du får svara på frågor om innehållet.

- Du får träna läsning och skrivning enskilt med en fröken och självständigt när du arbetar i dina arbetsböcker. Du får också träna med appar på Ipaden och på dator.

- Du får läsa recept, scheman och arbetsbeskrivningar, både med och utan bilder.

- Du får söka efter information och fakta i böcker och på webbplatser för barn.

- Du får träna på att skriva berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.

- Du får träna på att skriva meningar med stor bokstav i början, punkt på slutet och mellanrum mellan orden.

- Du får skriva för hand och på dator.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar.
  Sv  -