👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-09-29 13:26 i Norrsätraskolan Sandviken
Instruerande text
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi jobba med instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Nu lär vi oss hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text. Därefter ska vi skriva en instruerande text.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.

- Du ska öva på att läsa instruktioner.

- Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner.

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att du ska utveckla förmågan att ta till dig innehållet i olika typer av texter.

- För att du ska utveckla förmågan att skriva instruerande texter.

- För att du ska utveckla förmågan att formulera dig i både tal och skrift.

 

Hur ska vi göra?

- Vi läser instruerande texter och arbetar i skrivrummet.

- Vi lär oss hur en instruerande texts struktur är (hur den är uppbyggd).

- Vi lär oss de språkliga dragen (verb i imperativ, alltså som uppmaningar, t ex ät! Bre! Mät!).

- Vi skriver en instruerande text om en lek eller ett spel - du väljer.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Planera och skriva instruerande text(er).

- Skriva en instruktion till Ida - som hon sedan ska följa.

- Skriva en gemensam instruerande text.

- Skriva en egen instruerande text.

 

Det här ska du kunna: 

- Veta hur en instruerande text är uppbyggd och visa detta genom att skriva en.

- Skriva och organisera en instruerande text.

- Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

- Veta vad verb i imperativ är.

 

Viktiga begrepp

rubrik, struktur, introduktion, instruktion, beskrivande verb, imperativ, kronologisk ordning, tidsord

 

Vad är instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=6ZeX9CgwBSI
https://www.youtube.com/watch?v=GEBytWHBY5o (film med exempel på olika instruerande texter)

 

Två sätt att skriva instruktioner på

https://www.youtube.com/watch?v=6amHfxYaT3s

 

Uppgifter

 • Skriv instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Instruerande NP

E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Begripligt innehåll. * Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller innehåll. * textens syfte utvecklas något genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Relativt tydligt innehåll. * Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas relativt tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Tydligt innehåll. * Instruktionens syfte framgår tydligt av rubrik och innehåll. * textens syfte utvecklas tydligt genom t ex beskrivningar, motiveringar.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t ex punktform, steg, numrering.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t ex punktform, steg, numrering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. * texten riktar sig till läsaren genom ansatser till användning av uppmaningsform. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet. * menings-byggnaden är i huvudsak fungerande.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom relativt tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. * texten riktar sig till läsaren genom tydlig användning av t ex uppmaningsform, frågor, värderande ord. Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet. * menings-byggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Helhetsbedömning
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en instruktion. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan kombinera text och bild.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en instruktion. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan kombinera text och bild.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en instruktion. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan kombinera text och bild.
Koppling till uppgiften
*eleven följer instruktionen *texten fungerar i huvudsak som en instruktion
*eleven följer instruktionen *texten fungerar relativt väl som en instruktion
*eleven följer instruktionen *texten fungerar väl som en instruktion