👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped. Planering undervisning emotionell utveckling och integritet, v.40, HT 21, Flugan

Skapad 2021-09-29 14:25 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under lärområdet Emotionell utveckling och Integritet kommer vi arbeta för en samtyckeskultur där vi synliggör den personliga integriteten för barnen.

Innehåll

VARFÖR?

Rädda Barnen redogör för att det tyvärr är vanligt att när små barn utsätts för sexuella övergrepp är förövaren någon som de känner och kanske tycker om. Därför behöver barn lära sig att det är okej att säga nej även till människor de tycker om exempelvis när ett äldre syskon vill leka en lek barnet själv inte vill. Genom att vi skapar samtal mellan barn och vuxna om rättigheter, gränser och vikten av att fråga först och sätta ord på vad som är okej och inte okej, kan vi tillsammans arbeta för en samtyckeskultur.

 

Undervisning

VAD?

På ett lekfullt och lustfyllt sätt kommer vi att öva på samtycke genom att lyfta och samtala med barnen om hur viktigt det är med ömsesidighet och rätten till kroppslig integritet. Detta är viktiga delar för att skapa och bygga en samtyckeskultur och respektfulla relationer. Vi kommer att lyfta olika situationer där det är viktigt att få samtycke, för att skapa en kultur av att fråga om samtycke finns, innan någon behöver säga nej. Eftersom varje individ och situation är unik så är det viktigt att vi vågar fråga om samtycke.

 

Metod

HUR?

I undervisningen kommer vi att dela in barngruppen i mindre grupper, där grupperna kommer få besök av Kurran och hens kompis som kommer spela teater för barnen. Gestaltningen kommer lyfta olika situationer som barnen kan känna igen sig och som kan uppstå i barnens vardag. Vi utgår ifrån frågeställningarna ”okej med dig?” och ”hur vet en att det är okej?”. Barnen bjuds in i teatern för att hjälpa och visa Kurran hur hen kan göra när något inte känns okej och hur en går vidare efter att en har fått svar på frågan - Okej med dig?

 

I utbildningen fortsätter vi att bibehålla vårat förhållningssätt att uppmuntra barnen till självständighet, där vi pedagoger frågar först om och hur de vill ha hjälp i olika situationer under dagen.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18