👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar

Skapad 2021-09-29 15:07 i Stentägtskolan Söderhamn
Årstidsväxlingar
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk Bild NO (år 1-3)
Du kommer att få lära sig om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs, småkryps och växters livscykler samt deras anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar. Vi kommer att arbeta med hur man känner igen årstider, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Lärandemål

 • Du ska kunna känna igen olika årstidsväxlingar genom att samtala om, tolka och framställa olika texter.
 • Du ska få lära dig om olika djurs och växters livscykler och hur de anpassar sig till de olika årstiderna.
 • Du kommer träna din förmåga att framställa olika bilder inom detta arbetsområdet.
 • Du kommer att lära dig nya begrepp inom arbetsområdet. Dessa begrepp ska du kunna förklara för en kamrat efter avslutat arbetsområde.

Undervisning:

 

Du kommer att:

 • se filmer om olika årstider, djur och växters livscykler
 • läsa och skriva enkla faktatexter
 • möta följande begrepp: t ex årstid, livscykler, årstidsväxlingar
 • utföra fältstudier och observationer i närmiljön
 • göra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna delta i diskussioner: gemensamma diskussioner och gruppdiskussioner.
 • kunna förklara begrepp inom arbetsområdet.
 • berätta om årstidsväxlingar i naturen.
 • framställa elevnära texter om årstider, djur, växter och deras livscykler.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Årstidsväxlingar samt djur, småkryp och växter i närmiljön

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Beskriva årstidsväxlingar i naturen
 • NO  1-3
Du kan beskriva hur naturen förändras vid årstidsväxlingar.
Du visar mycket god förmåga att beskriva hur naturen förändras vid årstidsväxlingar.
Aspekt 2
Du känner igen några vanliga växter, djur och småkryp i närområdet.
 • NO  1-3
Du kan namnge några vanligt förekommande växter, djur och småkryp i närområdet.
Du visar god förmåga att namnge några vanligt förekommande växter, djur och småkryp i närområdet.

Kopplingar Lgr11

 • NO  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Ny rubrik

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper